Ny formand for Biskoppernes Råd

Biskopperne har valgt ny formand for Biskoppernes Råd. Det er biskop fra Florida Kenneth Carter, der efter den ekstraordinære generalkonference vil overtage posten som formand for Biskoppernes Råd.
Biskoppernes Råd overser kirkens ledelse og er dem, der leder Årskonferencer, Centralkonferencer og Generalkonferencen. Her har de ikke selv stemme ret. Biskoppernes Råd er også blevet bedt om at komme med en anbefaling til generelkonferencen om spørgsmålet omkring kirkens stilling til spørgsmålet om kirkens syn på homoseksuelle og homoseksuelles muligheder for ordination.

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.