Idrætsefterskolen Lægården

Et år i bevægelse og venner for livet

Idrætsefterskolen Lægården blev startet i 1969 som Metodistkirken som almindelig efterskole, men ændrede i 2005 profil til en decideret idrætsefterskole med 6 sportslinjer: fitness, fodbold, håndbold, outdoor, sport og roning samt en talentlinje.

Inden skoleåret begynder skal eleven have valgt en hovedlinjer blandt de seks, som eleven så følger året igennem. På den måde kan eleven fordybe sig og forbedre sig mest muligt i den ønskede sport.

Idrætsefterskolen Lægården lægger med afholdelsen af forældre-weekend og bedsteforældredag vægt på, at binde elevernes hverdag på Lægården sammen med livet derhjemme, sådan at familien bedre kan sætte sig ind i den hverdag, den unge har på Idrætsefterskolen Lægården. På den måde kan de nemlig være med til bedste muligt at støtte op året i bevægelse.

Besøg Idrætsefterskolen Lægårdens egen hjemmeside.

Fællesskab bliver til, når jeg bliver til vi.

Vi tror på, at en styrkelse af menneskets sunde udvikling både fysisk, psykisk og åndeligt kan udvikle det til ansvarlig og engageret medborger med større selvforståelse.

Vi tror på, at Guds kærlighed og tilgivelse kan forandre og udvikle mennesker, og vi giver det kristne budskab videre som en livsmulighed til vore elever.

Nyheder

Skriv testamente