Konfirmation i Metodistkirken

Du kan blive konfirmeret i Metodistkirkens menigheder landet over. Forud for konfirmationen – eller overhøringen, som det også kaldes – skal du “gå til præst”.

Dette er et undervisningsforløb om kristendommen, tro og liv, som tilrettelægges af den lokale præst. Hvornår og hvor ofte undervisningen foregår skal du og dine forældre derfor tale med din præst om. Det er også præsten, der kan fortælle, hvornår selve overhøringen eller konfirmationen finder sted i din menighed.

Som en del af konfirmationsundervisningen i Metodistkirken i Danmark deltager alle konfirmander derudover i to lejre. Lejrene er en del af det samlede undervisningsforløb, og det forventes derfor at alle konfirmander deltager. Deltagelse på lejrene giver udover undervisning også de unge mulighed for at møde andre unge metodister og opleve et større fællesskab på tværs af menighederne. Her bliver mulighed for dybere samtaler og andre aktiviteter end det er muligt på de ofte små hold, der findes i de lokale metodistkirker.

Den første lejr, er en weekend i efteråret på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro.  I 2019 er datoerne for denne weekend d. 4.-6. oktober. Her afholdes samtidigt TUF som er gensyn for tidligere konfirmander og unge i Metodistkirken.

Den anden lejr foregår i forbindelse med MUs Nytårslejr på Solborgen ved Hønsinge Lyng, og foregår fra d. 28.-30. december. Herudover er det muligt at fortsætte som deltager på resten af Nytårslejren fra d. 30. december til d. 2. januar.

Konfirmanderne inviteres også en tur til København, hvor de foruden at opleve kirken der, tager del i Metodistkirkens Sociale Arbejdes lørdagscafe, hvor der tilberedes og serveres mad til hjemløse. Det bliver 6.-8. marts 2019.

Det er gratis for konfirmander at deltage (bemærk at deltagelse på nytårslejr fra d. 30.-2. januar sker mod egen betaling). Det er den lokale menighed, som afholder udgifterne for deltagelse, som en gave til konfirmanderne. Transport dækkes af de deltagende konfirmander, dog ydes der rejserefusion efter gældende regler for medlemmer af MBUF.

Dritkul påskelejr 2019

MBUF har fået ny frivillig kasserer

Pernille Kristensen er 22 år, bosiddende i Aalborg og studerer erhvervsøkonomi. Hun drømmer om at få noget praktisk erfaring med sit fag og dermed få lidt til CV’et.

MBUF styrelsen glæder sig til at introducere Pernille for vores arbejde, alt imens vi tilpasser vores administration til en ny tid uden tilskud fra tipsmidlerne. Maria Bræstrup Aaskov er ved at afvikle sin stilling som administrator for MBUF, men har lovet frivilligt at køre parløb med Pernille frem mod næste delegeretmøde. Derfor vil man i den kommende tid opleve, at både Maria og Pernille svarer på mails, indtil alle formaliteter er på plads mht. bank osv. og indtil en god overgang er kørt i stilling med hensyn til, at de lokale børne- og ungdomsforeninger nu selv skal til at registrere deres medlemmer og indkræve kontingenter.

Tillykke til MBUF med Pernille, der kommer som sendt fra himlen. Det er intet mindre end fantastisk, når unge mennesker stiller deres tid, uddannelse og ressourcer til rådighed for frivilligt arbejde blandt børn og unge. Tag godt imod hende!

Nyheder