Skal I stå for Landsmødet?

Kære Menighed

Landsledelsen har i samarbejde med MBUF drøftet fordele og ulemper ved at afholde Landsmødet på Lægården, frem for at besøge menighederne. Gennem de sidste år har vi fra deltagere fået mange positive tilkendegivelser af at være på Lægården, fordi det giver større mulighed for sammenhold og fællesskab under hele landsmødet.

Hvis ønsket om at være på Lægården skal imødekommes de kommende år har vi brug for at menighederne engagerer sig i at planlægge og tage ejerskab i Landsmødet.

Ved Landsmødet 2019 blev det besluttet, at Landsmødet 2020 finder sted på Lægården, og en arbejdsgruppe er allerede nedsat.

Landledelsen og MBUF vil gerne være på forkant og beder allerede nu menighederne om at melde sig til at påtage sig opgaven som arrangører for landsmøderne 2021, 2022 og 2023. Flere menigheder kan også gå sammen om opgaven.

For år tilbage påtog Odense menighed sig opgaven som arrangører af Landsmødet på Læggården. Odense flyttede sin menighed til Lægården til stor berigelse for Odense menighed og for Landsmøde deltagerne. Nu har alle menigheder samme mulighed.

Ved at påtage sig opgaven som arrangører får I:
Gode overnatnings- og aktivitetsmuligheder for deltagerne.
Et køkken, der sørger for mad/kaffe.
Et programskema fra Landsledelsen og MBUF med det faste program (forhandlinger ect.) og hvad I vil få ansvar for.
En budgetramme at arbejde ud fra.
Et sammenhold i menigheden.

Spørgsmål kan rettes til Bettina Pedersen.

Svar så hurtigt som muligt til Bettina Pedersen – Først til mølle princip gælder

På landsledelsen vegne

Bettina Pedersen og Hanne Urup Engbjerg
Konferencelægleder og formand

Mere indhold