Efter årskonferenerne – Reflektioner fra biskoppen

Efter årskonferenerne
Reflektioner fra biskoppen

Tilbedelse, samtaler, bøn, reflektioner, diskussioner, latter, ordinationer, visioner, møder, valg, håb, sedelser og meget, meget mere er årskonference. Ledere, diakoner, delegator, præster mødes til intensivt fællesskab og arbejde i kristen conference, og tror og håber at Helligånanden gør sit nærvær kendt imellem os, leder og sender os, hvor Kristus ønsker, at vi skal være.

Selvfølgelig er kirke meget mere end årskonferensen, og dog er årskonferencen et af de steder, hvor vi ser kirken arbejde med at søge Guds vej for os ind i Hans fremtid. Jeg har altid nydt de tog som regel også set frem til at skulle på årskonference. Dette år var ingen undtagelse, selvom jeg vidste, det kunne blive svært, eftersom vi skulle diskutere kirkens nuværende problem med vores forskelligartede forståelse af menneskets seksualitet og af hvordan vi kan være kirke med alle mennesker inclusive de, der identificerer sig selv som LGBTQ.

Det følgende er en status over, hvor konferencerne står lige nu i deres samtaler om menneskets seksualitet og kirken efter de beslutninger, der er truffet på den særlige session af General Konferencen.

Estland, Litauen, Findland, Sverige og Finland svensk og Finland finsk:
Årskonferencerne udtrykte general accept af beslutningerne, der blev truffet på den ekstra session på General konferencen. De bekymringer, der blev rejst, handler om mulige implikationer for den globale kirke og for biskopsområdet.

Danmark:
Årskonferencen udtrykte stærk bekymring og utilfredshed med beslutningerne, der blev truffet på den særlige session af General Konferencen.

Konferencen besluttede at danne en kommision for at se på, hvordan årskonferencen kan blive fuldt inkluderende for LGBTQI+ persioner, ordinere praktiserende homoseksueller og forestå vielser af samme køn. Kommissionen skal afdække hvilke muligheder kirken i Danmark har for at opnå denne indenfor eller udenfor United Methodist Church, og så vidt det er muligt vurdere konsekvenserne af dem. Kommissionen vil bestå af tre præster og tre lægfolk, og vil rapportere tilbage til årskonferencen i 2021.

En undersøgelse i blandt delegaterne indikerede at 85% er for ægteskab af samme køn, 88% vil acceptere ordination af praktiserende homoseksuelle og 79% vil acceptere forskellig praksis i årskonferencen.

Norge:
Flere forslag blev stillet til konferencen. Gennem en meget respektfuld konsensus process, blev alle stemmer og bekymringer hørt, værdsat og respekteret. TIl sidst var der fuldt konsensus om at konferencen accepterede det, der var et kompromis af forskellige forslag. Teksten lyder i sin helhed:

“Efter den særlige session på General Konferencen, oplever United Methodist Church i Norge uro og dyb uenoghed, og konferencen er i fare for at deles.

Vi anerkender at mange i Norge har holdninger, som er anderledes end de beslutninger, som blev truffet på General Konferencen, og at vi derfor bevæger os imord en kirke, som inkluderer begge positioner. På samme tid ønsker en klar minoritet at opretholde kirkens traditionelle syn. Før vi træffer nogen formel beslutning, må vi se på alle muligheder for at forblive sammen i respect og uenighed.

Komiteen må holde sig selv underrettet om lignende processer i United Methodist Church i vores eget biskopsområde, Europa og Amerika.

Det er et stort ønske at holde kirken sammen og at finde veje eller modeler for at forblive én kirke. Vi stiller derfor følgende forslag:

En komite af otte personer skal formses, tre ordinerede præster og fire lægfolk, og I tillæg distriktsforstanderen af distrikt Øst. Komiteen skal præsentere et forslag til årskonferencen i 2020.

Komiteen skal reflektere forskellige forståelser. Kabinettet skal udpege komiteen i samarbejde med landsledelsen, og distriktsforstanderen af Distrikt Øst skal være formand.

Samtalerne vil være fortrolige, men der skal være åbne kommunikations kanaler til kirken.

Komiteen skal respondere på følgende spørgsmål:

Hvad skal der til for at Metodistkirken i Norge kan leve med et syn på menneskets seksualitet, som er fuldt inkluderende?

Hvad er konsekvenserne af de valg årskonferencen bliver opfordret til at tage i forhold til kirkeordningen, økonomi og internationale forbindelser?”

Reflektioner
Gennem årets årskonferencer blev jeg ikke overrasket over at opleve storartet tilbedelse. Mennesker engagerer sig helhjertet i samtalerne om mission; hvordan vi kan være kirke i det 21. århundrede, tilbyde bedre forhold for vores ansatte, finde måder at styrke vores arbejde med børn o gunge, række ud til migranter og andre marginaliserede grupper i samfundet, starte nye trosgrupper og undersøge nye udtryk for kirken.

Over hele biskopsområdet er mange mennesker bekymrede over situationen i den verdens omspændende United Methodist Church; bekymrede for deres egen årskonference så vel som biskopsområdet og centralkonferencen. Og det har de god grund til a være. Vi er splittede, og vi holder forskellige positioner, som vil være svære at forene.

Ikke desto mindre er det også sandt at det er Guds kirke, og at når vi beder, og når gode kristne mennesker kommer samme, er det kendt at fantastiske ting kan ske. Vi ved ikke, hvad fremtiden vil bringe, og vi ved ikke, om vi vil forblive én kirke. Men dette års konferencer har vist mig, at vi kan tale sandhed i kærlighed til hinanden, at nordiske og baltiske metodister er i stand til at være uenige uden at gå på kompromis med vores tro og vores kald, og at vi er i stand til at søge Guds fremtid sammen.

Efter dette års konferencer – med Letlands konference tilgode i august – vil jeg fortsat have store håb og forventninger til fremtiden for United Methodism i de nordiske og baltiske lande. Meget bøn og arbejde ligger foran os, og vi har al god grund til at bevæge os fremad med en tillid som Guds børn.

Christian Alsted, juli 2019

Mere indhold

Mai-Brit Tvilling