Forslag om en bedre vej fremad

Efter afslutningen på den ekstraordinære generalkonference i sidste uge slog præst i Jerusalemskirken, Ole Birch, et forslag op på facebook, som han vil stille til Metodistkirkens Landsmøde. Ole Birch kalder forslaget “En bedre vej fremad”, og det går ud på at oprette en kommission, som skal have til opgave at udarbejde en rapport til årskonferencen 2021 om en fremtid for Metodistkirken i Danmark, hvor bøsser og lesbiske nyder samme muligheder for at få deres parforhold velsignede og for at tjene i kirken, som alle andre.

Du kan læse hele forslaget her

Forslag stilles til Landsmødet og bliver behandlet af de delegater, som de lokale menigheder vælger til at repræsenterer dem. 

Metodistkirken.dk har bedt Ole Birch forklare baggrunden for hans forslag:

Ole Birch skriver: 

Jeg har stillet et forslag til Metodistkirken i Danmarks årskonferencen om en kommission for en bedre vej fremad. Redaktør Anne Thompson har spurgt om jeg kort ville redegøre for mine tanker i den forbindelse, og det vil jeg gerne.

Som mange andre har jeg oplevet gentagne skuffelser over at vore mere konservative brødre og søstre ikke er villige til at rumme forskellige teologiske tilgange til spørgsmålet om den menneskelige seksualitet. Jeg havde vovet at håbe en lille smule på, at vore biskoppers initiativ og opbakning om The One Church Plan, ved den nu afsluttede generalkonferencen, kunne have hjulpet os ind i en ny situation. Som alle der har fulgt med véd, så gik det meget anderledes. Det er svært at få øje på muligheder for at dette vil ændre sig indenfor en overskuelig fremtid. Det er min oplevelse at mange danske metodister oplever modløshed og magtesløshed over dette.

Jeg stiller mit forslag af to grunde. For det første for at gøre opmærksom på at vi ikke er magtesløse. Vi kan, med Guds hjælp, tage situationen i vore egne hænder og forme vores fremtid, som vi mener den skal formes. Vi må ikke give efter for mismodet, hvilket er en stor fristelse i denne situation. Mismodet vil få os til at give op og trække os væk fra vores fællesskab i kirken. Jeg kan ikke fortænke nogen i at føle mismod, navnlig ikke de LGBTQ mennesker der har holdt fast i deres kirke, selv om den fordømmer og diskriminerer dem, men jeg vil sige at der er håb om en bedre vej fremad, hvis vi står sammen om at forme vejen.

For det andet mener jeg, vi har brug for at undersøge, hvilke muligheder vi har for at komme i en situation hvor vi ikke fordømmer og ikke diskriminerer. Mange har spurgt sig om ikke den ene eller anden løsning kunne fungere? Den kommission jeg foreslår skal forsøge at besvare disse spørgsmål. Kan vi finde sammen med europæiske metodister om en ny kirke? Kan vi finde økumeniske partnere i Danmark at være kirke sammen med? Kan vi være autonome? Kan vi overhovedet forlade United Methodist Church? Kan vi blive en affilieret kirke til United Methodist Church, og derved opnå større frihed? Der er mange sådanne spørgsmål, men vi mangler svar. Det er mit håb at kommissionen kan hjælpe os med at finde en bedre vej fremad.

I Kristus,
Ole Birch

Mere indhold