De fire planer: en skematisk oversigt

På den ekstraordinære generalkonference skal delegaterne tage stilling til fire forskellige planer for The United Methodists måde at organisere sig som kirke på. Der til kommer et antal forslag fra enkelt personer og konferencer. De tre modeller kommer fra komiteen “A Way Forward”, som biskoppernes råd har fremlagt. 

Skemaet herunder opstiller indholdet af de fire planer, så de kan ses side om side og fremstiller noget af det, modellen vil betyde for enkelt kirker og præster. Skemaet er en oversættelse fra en amerikansk version. 

Ole Birch, præst i Metodistkirken i København, der har udarbejdet oversættelsen her, understreger, at der ikke er tale om en gengivelse af selve forslagsteksterne. Skulle der være eventuelle fejl og mangler i skemaet er det derfor. 

Skemaet siger ikke noget om konsekvenserne ved nogen af modellerne udenfor USA. Ole Birch forklarer: “Det er en del af problematikken, at ingen af forslagene i sig selv ikke gør det. Forfattene har været meget lidt optagede af det spørgsmål.”

Han fortsætter: “Der er nogle kendte udfordringer, som vore delegater fra Danmark har med som emner, de kan prøve at få ændre eller tilføjet. Det hele er ret teknisk.” 

Ole Birch har lavet oversættelsen til brug ved et bønnemøde i Jerusalemskirken på søndag aften. Du finder også skemaet som en pdf-fil her:Oversigt om de foreslåede planer til Generalkonferencen 2019

Mere indhold

Nye ledere i MBUF