Er det kirke?

Under overskriften “Er det kirke?” inviterer Metodistkirken i Danmark og Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund, MBUF, til landsmøde på Lægården i Holstebro. Vi skal samles omkring det, vi har til fælles og om året, der er gået. Der bliver forhandling, inspiration og tid til nye og gamle venner, når vi på tværs af menigheder, arbejdsgrene, råd og udvalg mødes om det, vi er fælles om.

Smågrupper
Fra landsmødet start er alle delegater, repræsentanter, præster og gæster en del af to fællesskaber: Det store: Landsmødet; og det lille: Smågruppen. Gennem hele mødet er alle en del af en smågruppe, som er en arbejdsgruppe og et fællesskab for fælles forståelse under landsmødet og åndelige vejledning. Smågruppen får faste og frie opgaver undervejs i mødet, som smågruppen skal behandle og give et svar på. Desuden får smågruppen en rolle under andagterne.

Fri tid
På Landsmøde 2019 skal du ikke kun tage afsted for at arbejde og forhandle. En vigtig del af at udvikle gode løsninger er at kende hinanden, også uden for forhandlingslokalet. Derfor vil der blive tilbudt en række frie aktiviteter i løbet af dagene. Der er noget til dem der ikke kan sidde stille, noget til de kreative og noget til dem der ikke kan tie stille. Derudover vil der som altid være god forplejning og gode rammer på Idrætsefterskolen Lægården, hvor der er store, grønne udearealer, boldbaner og haller.

Der vil også være et sjovt og særligt program for børn.

Praktisk
Landsmødet foregår 16.-19. maj på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro.

Tilmelding foregår her.

Mere indhold

Årbogen 2021 er landet

Et brag af en lejr!