Vikarierende menighedsforstander

Pastor emeritus Finn Uth er udnævnt til menighedsforstander i Århus Metodistkirke. Denne udnævnelse er begrundet i pastor Ove Sørensens sygeorlov.

Biskop Christian Alsted