Nye medlemmer 2017

Medlemsoptagelse i Solrød Frikirke december 2017.

Metodistkirken i Danmark er en åben kirke, hvor det er muligt at blive medlem. Derfor er der også løbende medlemsoptagelser rundt i menighederne.Medlemsoptagelserne finder typisk sted ved en gudstjeneste, hvor den, der skal optages skal svare på følgende spørgsmål:

”Tror du på Jesus Kristus som din Frelser og Herre, og bekender du den kristne tro, som den er indeholdt i hele Bibelen?”

og

”Vil du med Guds hjælp leve et kristent liv, være trofast mod Metodistkirken og være med til at opretholde den ved dine bønner, dine gaver, dit nærvær og din tjeneste?”

Herefter beder menigheden for det nye medlem bl.a. med ordene:

”I dét vi beder for hende/ham/dem, beder vi også for os selv. Hjælp os at holde fast ved dig og din kirke, så vi ved Helligånden kan få kraft til at stå imod det onde og leve i lydighed mod din Søn, Jesus Kristus. Lad vores liv vise, at Jesus er vort og hele verdens håb. Amen.”

For at blive medlem af Metodistkirken skal du tage del i menighedens liv, være døbt og have en samtale med præsten.

Her er en oversigt over, hvor mange medlemmer, der er optaget i Metodistkirkens menigheder i 2017.

Nye medlemmer optaget i 2017

Strandby                                                 12 heraf er 9 MBUF medlemmer
Frederikshavn                                        3
Holstebro                                                0
Århus                                                       0
Vejle                                                         1
Esbjerg                                                    1
Odense                                                    8
København                                             4 heraf er 3 MBUF medlemmer
Den internationale menighed              0
Solrød                                                      2
Rønne                                                      0

I alt 31 heraf er 12 MBUF medlemmer

Tillykke til alle, der har truffet beslutning om at blive medlem af Metodistkirken i 2017. Lad os sammen omslutte dem og hinanden i forbøn! 

Metodistkirken i Danmark har i sin ”Vision og Strategi 2020” sat sig som mål at optage 150 bekendende medlemmer mellem 2016-2020.