Metodistkirkens Verdensmission

”Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer”.

Med denne indledning fra Johannesevangeliet 20:21 vil missionsrådet udtrykke med taknemmelighed kirkens tilslutning til Jesu udsendelses budskab, som handler om at være engageret i verden som hans disciple. Vi er taknemmelige for de mange muligheder, de    r er blevet betroet os til at formidle Guds nåde og kærlighed blandt venner nær og fjern – især gennem projektarbejde, og for partnerskabet vi deler med mennesker over hele verden. Vi er også taknemmelige for de menigheder og venner i øvrigt, der med stor trofasthed støtter missionsarbejdet og engagement. Rådet kan tydeligt mærke den brede opbakning og velvilje omkring det, som vi anser for at være pulsen i kirkens tro og eksistens – nemlig befalingen til at være et levende udtryk for Guds mission i verden.

 

I det forgangne år har missionsrådet været med til at formidle støtte til igangværende ulandsprojekter, hovedsageligt i DR Congo og Letland. Det vil uden tvivl fortsætte i den kommende tid. Som en del af vores vision for fremtidigt engagement vil rådet samtidigt opfordre menighederne til at finde deres egne udtryk for missionsengagement, f.eks. gennem nødhjælpsstøtte, flygtningearbejde, oprettelse af venskabsmenigheder, o.l. Missionsrådet vil være med til at give anerkendelse for disse og andre slags initiativer, der fremhæver en menigheds missionale identitet, gavner folk i nød og skaber gode forbindelser rundt omkring i verden.

Projektkatalog

På landsmøde 2017 uddelte rådet et projektkatalog, som giver et klart overblik over vores projekter. Vi har fået tilkendegivelser fra flere menigheder, at kataloget er blevet benyttet. Vi håber denne kommunikationsmiddel vil fortsat blive udbredt blandt arbejdsgrene og andre interesserede for at øge samarbejde og økonomisk støtte omkring projekterne.

DR Congo
Sundhedsklinikken i Mulungwishi
Sidste år kom der et opråb fra klinikkens personale efter der var opstået et akut behov for udstyr til operationsstuen. Reaktionen fra menighederne var overvældende positiv, og der blev indsamlet til juleaften 2016 over 38.000, kr. til fordel for klinikkens arbejde. Der blev siden sendt 60.000, kr. til fordel for operationsgangen, som blev indviet og taget i brug.

Vores primære kontaktperson til klinikken, Dr. Alain, blev udnævnt af den congolesiske biskop til distrikts læge, som betyder at han nu er flyttet til Kolwezi og ikke længere fortsætter på klinikken. Der er heldigvis kommet to nye læger, som fortsætter denne uundværlige tjeneste, hvor der foretages ca. én operation om dagen.

Bespisning i Mulungwishi

Projektet fortsætter med at hjælpe de fejl- og underernærede småbørn i Mulungwishi området.

Den gode forbindelse

Siden projektet blev lanceret med etablering af el-
og vandforsyning i Mulungwishi og nærliggende
landsbyer, bliver der nu skaffet rent vand til dagligt for ca. 20.000 mennesker. Betydningen for bekæmpelsen af sygdom, øget sundhed og håb på en bedre fremtid er uvurderlig.

Til gengæld har vi fået at vide, at to ud af fem pumper ikke virker pga lynnedslag. Der blev indsamlet juleaften over 43.000, kr., til brug for projektet. Pengene vil bl.a. blive brugt til reparationer, men kun hvis lokalbefolkningen selv betaler ca. halvdelen af omkostningerne. Missionsrådet formidler også et fast bidrag til teknikernes løn, som er en uundværlig del af vedligeholdelsen af projektet i det hele taget. Vedligeholdelse af el- og vandinstallationerne kræver igangværende opmærksomhed, og vi er taknemmelige for de congolesiske medarbejdere, dem, der støtter projektet økonomisk og Anders Flinck, som fortsætter med at rådgive teknikerne.

Skolebørn

I år har missionsrådet været i stand til at øge støtte for børn fra socialt udsatte familier fra Mulungwishi og nærliggende landsbyer. Dvs. at der nu er 70 børn (tidligere 60) fra området, der bliver sponsoreret af midler fra Metodistkirken i Danmark. Særlig tak til Jerusalemskirkens missionsgruppe og arrangører for en gospelkoncert i Odense, hvor der blev indsamlet et pænt beløb til dette formål. På grund af omkostninger i forbindelse med en skolegang samt fattigdommen, der rammer mange familier, ville der ellers ikke være råd uden støtte udefra. Der er ca. 4000 børn i området, der har alderen til skolegang fra 0-6 klasse, men kun 2000 går i skole.

Behovet er stort og er stigende, derfor sætter vi pris på fortsat støtte.

Letland

Kontakt til Letland fortsætter i formen af, økonomisk støtte for Camp Wesley, Hope Center, præstelønninger og julehjælp. Sommerhøjskolen samlede ind til efterskoleprogrammet i Liepa, og der blev formidlet 14.000, kr. til dette formål. MBUF har støttet Camp Wesley med alarmsystem, bl.a. Frederikshavn menighed har igen gjort en stor indsats med en juleforsendelse, der bestod af tøj, legetøj og andre sager, der blev uddelt efter behov.

Vi er taknemmelige for dem, der har skabt 37 venskabskontakter til Letland, og har fulgt op på det med besøg og andre former for kommunikation. Vores partnerskab med Metodistkirken i Letland er værdifuldt for os alle, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde omkring en række af missionsprojekter og kontakter.

Honduras

Missionsrådet var med til at give økonomisk støtte til Solrød Frikirkes engagement i Honduras. I sommeren rejste et team til børnehjemmet Ranacér i Tegucigalpa, hvor deltagerne var med til at formidle tro, håb og kærlighed til nogle af byens mest udsatte børn.

Indien

Indiensvenner har i år været med til at støtte et fritidshjem for piger i et meget fattigt område i Delhi, og et projekt for HIV-ramte kvinder i Østindien.

Mission i Danmark

I de senere år har missionsrådet opfordret menighederne til at se på vores eget hjemland med ”missionale øjne”. Historisk set har missionsarbejdet handlet udelukkende om udenlandsk beskæftigelse. I den senere tid er der kommet en voksende erkendelse, at grænserne i en globaliseret verden ikke er så tydelige. Arbejdet blandt fattige og udsatte mennesker og formidling af Guds nåde og kærlighed har både en global og lokal karakter. Derfor har missionsrådet også lokaler projekter på sigt – f.eks. flygtningekontakt, arbejde blandt migranter, udvikling af tværkulturel kontakt, osv. Stor tak til menigheder og enkeltpersoner, som beskæftiger sig med disse og andre missionsprægede initiativer, og der kommer herfra en opfordring til at søge muligheder for at skabe kontakt til udsatte mennesker, der er bosat i vores lokale områder.

Atter tak til alle, som har støttet missionsarbejdet i det forgangne år i formen af bøn, vidnesbyrd, økonomisk bidrag, tilslutning til faste projekter og nye initiativer. Med Guds hjælp må vi fortsætte med at give udtryk for Guds mission i verden gennem vores trofaste engagement.

Mark Lewis
Missionssekretær

Forslag

1. Kollekter 2018-2019
a. Missionssøndagen i maj 2018/2019 er til hver menigheds eget missionsprojekt.

b. Julekollekten 2018 er til verdens fattigste (projektet bliver nævnt på et senere tidspunkt).
c. Kollekt i februar 2019 går til baltiske præsters lønforhold.

Her finder du hele Årbogen:

I Årbogen til Landsmødet 2018 finder du indberetninger, rapporter, regnskaber og statistikker, som fremlægges og behandles på Landsmødet 2018. 

Årbogen ligger her

Mere indhold