Pressemeddelelse: Biskopperne opretholder mission, enhed, råderum, contextualisering som værdier i midtvejs rapport om arbejdet med A Way Forward

Biskopperne opretholder mission, enhed, råderum, contextualisering som værdier i midtvejs rapport om arbejdet med ”A Way Forward”

Pressemeddelelse

Oversat af Anne Thompson

  1. november, 2017

Biskoppernes Råd lægger vægt på værdier om enhed, råderum og contextualisering for at muliggøre mission, mens de undersøger skitser for tre modeller for mulige retninger for en vej frem for The United Methodist Church (UMC) i spørgsmålet om inklusion af LGBTQ.

Med Guds mission gennem den opstandne Kristus som kerne, har biskopperne i denne uge modtaget en midlertidig rapport fra kommissionen om ”A Way Forward”, som skitserer tre modeller som kan hjælpe med at løsne hårdknuden kirken befinder sig i. Samtidig blev det bemærket at Helligånden trumfer og vejleder alle kirkens aktiviteter. Kommissionen om ”A Way Forward” tjener Biskoppernes Råd (BR), hjælper BR med at forberede sig på at udfylde det mandat, rådet fik fra sidste generalkonference om at komme med et forslag til en vej frem for hele kirken.

Ligesom kommissionen ikke gav udtryk for en præference for en af modellerne i dens midtvejs rapport til biskopperne, giver Biskoppernes Råd heller ikke udtryk for at fortrække én model fremfor en anden samtidig med at de undersøger modellerne indgående og søger at forstå implikationerne for hver model for deres kirke og deres lederskab. Dette vil udgøre den plads biskopperne har brug for til at undervise og engagere lederne i deres områder.

Efter modtagelsen af midtvejs rapporten med skitserne af tre mulige modeller, bad biskopperne og kom med substantiel feedback til kommissionen, men der blev ikke foretaget noget valg om nogle af de skitserede modeller.

Ordstyrerne for kommissionen for ”A Way Forward” gjorde opmærksom på, at værdierne som er understreget i én af modellerne også findes i de andre. Værdier, der kommer til udtryk i en model findes ikke kun i den ene og er ikke fraværende i de andre. De værdier, som kan være knyttet til en af modellerne er der fordi det kan være en værdi, som har højere præference eller fremhæves mere her end i de andre modeller.

”Gå til det her med et fredeligt og åbent hjerte. Alle tre modeller er kommet ud af mission, vision og med råderum. Hver af disse modeller forbinder sig til en historie og en erfaring som er repræsenteret i denne kirke,” sagde biskop Sandra Steiner Ball, en af ordstyrerne, til hendes kolleger blandt biskopperne.

Hun tilføjede: ”Når vi taler om det, så lad os være respektfulde omkring hver af disse modeller. Når vi taler om en af modellerne på en mindre end respektfuld må, taler vi om andre erfaring eller andres samvittighed. Hvordan vi taler om disse modeller er væsentligt, fordi de er repræsentative for hvor mennesker står og hvordan mennesker oplever kirken.”

Kommissionen og Biskoppernes Råd anerkender samspillet mellem enhed, råderum og contextualisering som værdier, og den spænding dette samspil ofte medfører som en del af det, der gør UMC hel som en kirkeretning snarere end som en del af det, der deler den.

Kommissionen delte skitserne af de tre modeller med bevidstheden om at kommissionen og biskoppernes råd ikke er begrænsede til disse skitser og at der er åbenhed for at lære, lytte og forbedre. Det er sandsynligt at yderligere modeller og skitser kan komme frem efterhånden som processen fortsætter. Her er en opsummering af skitserne af de tre modeller, der blev fremlagt for biskopperne:

  • En af de skitserede modeller bekræfter den nuværende Kirkeordnings sprogbrug og lægger stor vægt på gensidig ansvarlighed.
  • En anden af de skitserede modeller fjerner det restriktive sprog og lægger vægt på contextualisering. Denne skitse beskytter også specifikt rettighederne for dem, hvis samvittighed ikke vil tillade dem at udføre vielser for par af samme køn eller til at ordinere en LGBTQ person.
  • En tredje af de skitserede modeller er grundlagt på en samlet kerne, som inkluderer kirkens lære og tjenester og Biskoppernes Råd, mens den også skaber forskellige grene, som har klar definerede værdier såsom gensidig ansvarlighed, contextualisering og retfærdighed.
  • Hver skitse repræsenterer værdier, der findes i Biskoppernes Råd og i kirken som helhed.
  • Hver skitse omfatter måder det er muligt for de, der føler sig kaldet til at gå fra UMC.

Værdierne der ligger til grund for de foreslåede modeller kan findes i to dokumenter: The Mission, Vision and Scope, som er bekræftet af Biskoppernes Råd; og Status Report of the Commission, der blev udgivet i juli 2017. Som en del af den fortsatte proces om at finde en vej i kirken bliver biskopperne udrustet til at lede diskussioner i deres biskopsområder ved at understrege værdierne i de foreslåede modeller, der er at finde i disse vigtige dokumenter.

Kommissionen vil bearbejde den feedback, den fik fra biskopperne ved mødet i Lake Junaluska og vil fortsat byde bidrag fra medlemmer af kirken i øvrigt velkommen gennem samtaler og diskussioner med deres respektive biskopper om styrkerne og begrænsningerne i hver model. Den grundlæggende ressource for disse samtaler er delt i en håndbog med biskopperne, og denne håndbog vil være tilgængelig på som PDF-fil på hjemmesiden for ”A Way Forward”.

Biskoppernes Råd og kommissionen for ”A Way Forwards” har en række møder i første del af 2018 for at fortsætte forberedelserne til den ekstra ordinære generalkonference i 2019. Dette omfatter også kommissionens måder i januar og marts, et yderligere møde i Biskoppernes Råd i februar før en endelig rapport bliver diskuteret på mødet i Biskoppernes Råd i maj.

Biskoppernes Råd er forpligtet på gennem bøn at søge Guds fremtid for UMC og fortsætter med at invitere hele kirken til at engagere sig i bøn for en vej frem.

”Bed for arbejdet i kommissionen og for biskopperne mens de fortsat søger at se Gud’s plan for UMCs fremtid; en fremtid som viser kærlighed til hele Guds folk og en fremtid med håb,” sagde formand for Biskoppernes Råd, biskop Bruce R. Ough.