headerphoto

Patruljeførertræning - PFT

 

Patruljeførertræning (PFT) er et kursustilbud til unge spejdere fra 7. klasse - ca. 20 år, der står foran at skulle være eller allerede ér patruljeførere og -assistenter. PFT afholdes i skolernes efterårsferie, dvs. i uge 42.

 

Træning på alle fronter:


PFT består af tre retninger: P, F og T.

 

P står for planlægning: Deltagerne på P lærer at planlægge og afholde spejdermøder i bred forstand. Dvs. at der både fokuseres på kort- og langtidsplanlægning, på instruktionsteknik og på inspirationssøgning. Et vigtigt tema på P er, at det er OK, at patruljeføreren og patruljeassistenten ikke kan og skal løse alle opgave selv, og at patruljeføreren og patruljeassistenten skal benytte sig af talenterne i patruljen.

 

F står for færdighed: F er for fremtidens patruljeførere og patruljeassistenter og for dem, der ønsker at skærpe sine spejdertalenter. Gennem leg og praksis lærer deltagerne på F at mestre spejderfærdigheder inden for alle spejderdicipliner.

 

T står for tur: Deltagerne på T skal være fyldt 16 år. T er dermed for de kommende voksenledere. På T ligger fokus både på planlægning af større spejderarrangementer og lejre, men også på personlig udvikling. Den personlige udvikling bliver bl.a. sat på en prøve på den to-dages oplevelsestur som deltagerne sendes ud på under kurset.