headerphoto

Landsmøde 2014
(Senest opdateret 3. oktober 2014)

Kun 2 kroner om dagen:

Den ufortalte historie

Ofte tager vi den side af en historie for gode varer, som medierne eller vores venner præsenterer for os. Men er det hele sandheden? 

Kom med på årets påskelejr, der ændrer perspektivet - så vær klar til en overraskelse! 

Du kan læse mere om påskelejren her. 

Find hat, støvler og spejderfærdighederne frem og ta' på Krogsholt lejrcenter i Nordjylland.
Reserver allerede nu uge 28, så du kan tage din patrulje, flok eller grupper med på en "wild" tur. 

Læs mere om lejren her.

Opfordring til fællesskab, samtale og bøn

Kære metodister i Danmark
Weekendens tragiske hændelser, hvor flere sammenhængende terrorhandlinger førte til 3 menneskers død og yderligere 5 sårede, fylder os med forfærdelse, afsky og afmagt.
Det mange havde frygtet og forventet er nu blevet virkelighed. Det er ikke kun selve tragedien, men også den symbolske kraft i angrebet på et fredeligt debatmøde og på en af Københavns religiøse institutioner, som rammer os så dybt. Vi forventer, at vi kan deltage i offentlige møder og samles i vores kirker og religiøse huse uden at frygte for vores liv. Derfor er weekendens angreb først og fremmest et angreb på vores tryghed i et frit demokratisk samfund – ikke kun et angreb på ytringsfriheden, men også et angreb på forsamlingsfriheden og religionsfriheden.
Vi er alle påvirkede af dette. Nogle bliver helt stille, nogle bliver vrede, nogle bliver kede af det, og nogle bliver bekymrede og usikre. Fællesskab, samtale og bøn er værdifuldt i netop den situation, vi er i.
Jeg opfordrer til, at vi de kommende uger på arbejdspladser, i skoler og i kirker er særlig opmærksomme på at have omsorg for hinanden og tale sammen om det, som er sket. Jeg opfordrer til forbøn i kirkerne for familie til ofrene og andre som direkte berørte af terrorhandlingerne.
Nu ved vi, at terror kan ramme vores samfund. Derfor er der så meget mere grund til at møde hinanden med åbenhed og i tillid række ud til vores medmennesker uanset hvilken tro eller livsopfattelse de har.
Må kærlighedens og livets Gud være med os alle
Christian Alsted

Juleaften samles ind til vinduer i Mulungwishi

Juleaften samles ind til sundhedsklinikken i Mulungwishi, Congo. I første omgang er målet vinduer og døre – men det endelige mål er en ny operationsafdeling og markant bedre behandlingsmuligheder for de syge i Mulungwishi.

 

Du kan støtte klinikken ved juleindsamlingen i din menighed eller ved at indbetale dit bidrag på missionsrådets konto: reg. nummer 8131, kontonummer: 6130256307. Husk at mærke dit bidrag “Julekollekt”

Følgende udtalelse om menneskets seksualitet og kirkens splittelse blev enstemmigt vedtaget ved et møde i biskoppernes råd d. 7. november.

 

“Som biskopper i The United Methodist Church smerter det vore hjerter, at der findes splittelser i kirken. Vi har været I konstant bøn og samtale og bekræfter vores ordinations løfter om “at vogte troen, at søge enheden og at udøve disciplin i hele kirken.” Vi anerkender, at vi er en kirke i en mangfoldighed af kontekster overalt på jorden, og at hverken biskopper eller kirke er enige, når det gælder menneskets seksualitet. På trods af vore forskelligheder, er vi forenede i vores forpligtelse til at tjene for og med alle mennesker. Vi er også forenede i vores beslutsomhed om, at lede kirken sammen for at opfylde dens mandat: At skabe disciple af Jesus Kristus for at verden kan fornys. Når vi gør dette, beder vi alle i The United Methodist Church om at bede for os og for hinanden.”

 

Læs mere om baggrunden for udtalelsen på umc.org

Indsamling til kirkens uddannelse

Uddannelse er en af byggestenene til kirkens fremtid. Det er kirkens opgave at udruste sine forkyndere (præster og lægprædikanter) til at møde den udfordrende opgave at præsentere det store og glædelige budskab om Guds kærlighed til alle mennesker, nu og fremover.

 

Kirkens uddannelse af præsterne er flyttet fra”Överås” til universiteter og andre teologiske skoler. Undervisning om Metodistkirkens tilgang til og forståelse af troen og livet er henlagt til E-academy og den praktiske tjeneste i prøvetiden inden ordinationen.

En af kirkens prioriteringer er lederudvikling. Gennem Arrow kan yngre præster og lokalt engagerede personer udvikle deres lederkompetencer. Præsterne efteruddannes desuden på kurser og møder. Det årlige beløb for uddannelse er på ca. 75.000 kr.

Derudover fik de ca. 70 deltagere på menighedsudviklingsskolen 2013 godt 125.000 kr. i økonomisk støtte.

 

Alle Helgens Dag søndag d. 2. november mindes vi de personer, som har båret kirken og dens tjeneste. Deres bønner kan vi være med til at opfylde ved at give en rundhåndet gave til kirkens uddannelse.

 

Det er også muligt at overføre sin gave til direkte til hovedkassens konto 3201  0005439086 mærket “præsteuddannelse”.

 

Tak for både den økonomiske gave og forbønnen for kirkens forkyndelse.

 

Keld Munk, distriktsforstander.

Landmødet 2015

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke går glip af landsmødet 2015. Landsmødet afholdes igen på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro. I 2015 er tidspunktet d. 13. til 17. maj, dvs. i Kr.Himmelfarts weekenden. 

 

I 2016 afholdes landsmødet i uge 31 i ca. 5 dage, hvor Landsmødet vil være en integreret del af en sommerfest eller sommerkirke, således at møder og program går op i en højere enhed. Efterfølgende bliver det evalueret om, der hvert eller hvert andet år skal holdes Landsmøder på denne måde.