headerphoto

Landsmøde 2014
(Senest opdateret 3. oktober 2014)

Kun 2 kroner om dagen:

Juleaften samles ind til vinduer i Mulungwishi

Juleaften samles ind til sundhedsklinikken i Mulungwishi, Congo. I første omgang er målet vinduer og døre – men det endelige mål er en ny operationsafdeling og markant bedre behandlingsmuligheder for de syge i Mulungwishi.

 

Du kan støtte klinikken ved juleindsamlingen i din menighed eller ved at indbetale dit bidrag på missionsrådets konto: reg. nummer 8131, kontonummer: 6130256307. Husk at mærke dit bidrag “Julekollekt”

Følgende udtalelse om menneskets seksualitet og kirkens splittelse blev enstemmigt vedtaget ved et møde i biskoppernes råd d. 7. november.

 

“Som biskopper i The United Methodist Church smerter det vore hjerter, at der findes splittelser i kirken. Vi har været I konstant bøn og samtale og bekræfter vores ordinations løfter om “at vogte troen, at søge enheden og at udøve disciplin i hele kirken.” Vi anerkender, at vi er en kirke i en mangfoldighed af kontekster overalt på jorden, og at hverken biskopper eller kirke er enige, når det gælder menneskets seksualitet. På trods af vore forskelligheder, er vi forenede i vores forpligtelse til at tjene for og med alle mennesker. Vi er også forenede i vores beslutsomhed om, at lede kirken sammen for at opfylde dens mandat: At skabe disciple af Jesus Kristus for at verden kan fornys. Når vi gør dette, beder vi alle i The United Methodist Church om at bede for os og for hinanden.”

 

Læs mere om baggrunden for udtalelsen på umc.org

Indsamling til kirkens uddannelse

Uddannelse er en af byggestenene til kirkens fremtid. Det er kirkens opgave at udruste sine forkyndere (præster og lægprædikanter) til at møde den udfordrende opgave at præsentere det store og glædelige budskab om Guds kærlighed til alle mennesker, nu og fremover.

 

Kirkens uddannelse af præsterne er flyttet fra”Överås” til universiteter og andre teologiske skoler. Undervisning om Metodistkirkens tilgang til og forståelse af troen og livet er henlagt til E-academy og den praktiske tjeneste i prøvetiden inden ordinationen.

En af kirkens prioriteringer er lederudvikling. Gennem Arrow kan yngre præster og lokalt engagerede personer udvikle deres lederkompetencer. Præsterne efteruddannes desuden på kurser og møder. Det årlige beløb for uddannelse er på ca. 75.000 kr.

Derudover fik de ca. 70 deltagere på menighedsudviklingsskolen 2013 godt 125.000 kr. i økonomisk støtte.

 

Alle Helgens Dag søndag d. 2. november mindes vi de personer, som har båret kirken og dens tjeneste. Deres bønner kan vi være med til at opfylde ved at give en rundhåndet gave til kirkens uddannelse.

 

Det er også muligt at overføre sin gave til direkte til hovedkassens konto 3201  0005439086 mærket “præsteuddannelse”.

 

Tak for både den økonomiske gave og forbønnen for kirkens forkyndelse.

 

Keld Munk, distriktsforstander.

Landmødet 2015

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke går glip af landsmødet 2015. Landsmødet afholdes igen på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro. I 2015 er tidspunktet d. 13. til 17. maj, dvs. i Kr.Himmelfarts weekenden. 

 

I 2016 afholdes landsmødet i uge 31 i ca. 5 dage, hvor Landsmødet vil være en integreret del af en sommerfest eller sommerkirke, således at møder og program går op i en højere enhed. Efterfølgende bliver det evalueret om, der hvert eller hvert andet år skal holdes Landsmøder på denne måde.

 

Sæt pris på din præst i oktober

I oktober måned sættes i flere kirkesamfund i verden fokus på at vise påskønnelse af præsten. Præstens arbejde er en væsentlig del af en menighed - din menigheds - trivsel og udvikling. 

Læs mere om hvorfor og hvordan her.

Himmel og Jord er udkommet med et tema om grøn kirke. Du kan bl.a. læse ti gode råd til, hvordan du selv kan blive grønnere - og ikke mindst hvorfor det overhovedet har med kirke at gøre. 

Du kan også se eller gense lidt fra sommerens lejre. Endelig er der inspiration til bordbøn, app til bøn på farten og som altid skønne billeder fra rundt omkring i landet. 

Har du lyst til at bladre i bladet på din computer eller tablet kan du gøre det her

 

 

Søndag d. 28. september har der været fest i Solrød Frikirke. 

Solrød Frikirke er et kirkefællesskab i Solrød Strand, som nu er gået fra at være et menighedsplantningsprojekt til at være en selvstændig menighed ud fra Metodistkirken i Danmark. 

Stort tillykke til Solrød Frikirke og Guds velsignelse over menighedens fortsatte liv og vækst. 

Du kan lære Solrød Frikirke bedre at kende på hjemmesiden solrodfrikirke.dk