headerphoto

(Senest opdateret
24. maj 2016)
 

 

Kun 2 kroner om dagen:

Fra MBUF til EMYC

MBUF-styrelsen har lavet en rapport til EMYC-mødet, der netop har været afholdt i Stockholm i weekenden 22. - 25. september 2016. EMYC står for European Methodist Youth and Children council. Se rapporten her.
Louise Aaen
Formand i Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund

Benedicte Owens Marqversen er død

Benedicte Owens Marqversen - måske bedre kendt som Ditte Præst - er død under ferierejse til Sydafrika med sin familie. Ditte fik en hjerneblødning og blev erklæret for hjernedød. Hun sov stille ind lørdag d. 17. september. Hendes mand, Ole var ved hendes side.
Ditte var en sej kvinde, der livet igennem har kæmpet med sygdom. Alligevel har hendes liv og tjeneste været et stærkt vidnesbyrd om troen på Jesus.
Hendes kræfter har over sommeren været begrænset, og rejsen til Sydafrika vidner om Dittes gåpåmod og jernhårde vilje til at opleve og være med … Ditte blev 50 i februar i år.
Vi beder for Ole, Dittes børn Monique og Shawn samt resten af familien, som står med sorgen og savnet!
Æret være Benedictes minde!
Keld Munk, distriktsforstander

Pastor Ejler Busch Andersen er død

Ejler kom som ung med i Metodistkirken i Rønne. Han var stærkt engageret i spejderarbejdet og ungdomsforeningen. På et højskoleophold mødte han Ingrid, som han blev gift med og fik tre børn. Ejler kom til Esbjerg, hvor han først arbejdede på Vestfrost og dernæst blev ansat som  KFUM sekretær og arbejdede med unge mennesker. Det var også i Esbjerg, at Ejler blev lægprædikant i Metodistkirken. Ejler fik kald til præstetjeneste og begyndte som lokalpastor i Silkeborg. Derefter kom Ejler til Rønne, hvor han var præst i sin hjemmenighed i Zionskirken. Efter tiden i Rønne kom Ejler til København, hvor han dels har været medarbejder i Centralmissionen og præst. De sidste år på arbejdsmarkedet var Ejler ansat på et herberg, hvor han arbejdede med hjemløse og socialt udsatte mennesket. Ejler var udnævnt som præst ved Betaniahjemmet på Frederiksberg, da han døde på Aldersgatedagen den 24. maj, 72 år gammel.
Æret være Ejler Busch Andersens minde!
Jørgen Thaarup, distriktsforstander

 

 

Ny forstander til Betaniahjemmet, Frederiksberg

Betaniahjemmet er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Plejehjemmet ejes og drives af Betaniaforeningen, som er en organisation under Metodistkirken i Danmark. Hjemmet rummer 60 boliger fordelt på fire etager, hvoraf den ene etage er en skærmet demensafdeling.
Hjemmet drives ud fra to styrende principper, som vægtes højt og ligeværdigt, nemlig: Beboernes sociale liv og den faglige kvalitet.

Kvalifikationer og personlig profil
Vi forventer, at du som minimum har en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse. Samt at du har ledelseserfaring og en relevant dokumenteret lederuddannelse eller minimum en igangværende lederuddannelse, foruden kendskab til mennesker i målgruppen samt andre sociale og somatiske problemer i forbindelse hermed.
Som leder har du en synlig, åben og assertiv ledelsesstil med respekt for beboere og personale. Derudover skal du have en interesse i såvel drift som udvikling af hjemmet, samt have interesse i omverdenen og i at dyrke og udvikle samarbejdet med mange interessenter (kommune, myndigheder, øvrige ældreinstitutioner, pårørende og frivillige foreninger).
Du brænder for at skabe trygge, hjemlige rammer for hjemmets beboere og finder en glæde og stolthed i at tilvejebringe den bedste pleje og de bedste aktivitetstilbud for beboerne.
Endeligt bliver der lagt vægt på at dine personlige værdier og ambitioner flugter med Betaniahjemmets værdier, mål og vision.

Opgaven
Forstanderen har det overordnede ansvar for Betaniahjemmets daglige drift. Dvs. både for den pleje og omsorg, der ydes beboerne, det personalemæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske ansvar. Forstanderen tegner Betaniahjemmet. Forstanderen er ansat af Betaniahjemmets bestyrelse, som holder forstanderen ansvarlig for at hjemmet drives i overensstemmelse med bestyrelsens visioner og mål, og den driftsoverenskomst, der er indgået med Frederiksberg kommune.

Hvad vi kan tilbyde dig
Et miljø hvor tillid og nærhed er en del af dagligdagen for beboere og personale inklusiv forstander, idet der er et tæt samarbejde med de frivillige, de øvrige ledere og bestyrelsen. Et hjem hvor vi arbejder tværfagligt og hvor personalet udviser stor fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen til gavn for beboerne. Vores motto er meget sigende: ”Alt er muligt indtil det modsatte er bevist”
Betaniahjemmet er kendetegnet ved at være et multikulturelt hus med ca. 15 forskellige nationaliteter ansat, hvilket vi drager fordel af i forbindelse med de sociale aktiviteter i huset.
Vi vil gerne være med til at udvikle ældreplejen, og tager derfor jævnligt initiativ til nye projekter eller deltager i større projekter med dette formål for øje. Den viden vi opnår herved, deler vi gerne ud af til konferencer, ved egne producerede film og bøger, o.l.

Praktiske oplysninger
Ønsker du mere viden om stillingen, henvises til www.betaniahjemmet.dk, hvor du kan finde en uddybet stillingsbeskrivelse, funktionsbeskrivelse samt yderligere information om hjemmet. Endvidere kan bestyrelsesformand Anders Kyst kontaktes pr. telefon: 51 32 93 24
Ansøgning sendes til administrationen på Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. att.: Anders Kyst eller pr. mail til jel(at)betaniahjemmet.dk 
Ansøgningsfrist søndag d. 21.8.2016 - Stillingen er til tiltrædelse d. 1.11.2016
1.samtalerunde forventes afholdt tirsdag d. 6.9. 2016
2.samtalerunde forventes afholdt fredag d. 16.9.2016

 

 

Et-års-arbejder på Idrætsefterskolen Lægården

Det er med glæde og stolthed at MBUF og Lægården præsenterer vores et-års-arbejder Matthias Fassel. Vi ser med spænding frem til, hvad året vil byde på både for eleverne og Matthias, og glæder os til at følge med. Jeg har bedt Matthias udfylde en lille blå bog, som I kan se herunder. Guds velsignelse over Matthias og hans nye job det næste års tid
På MBUF-Styrelsens vegne
Louise Hjort

BLÅ BOG
Navn: Matthias Fassel
Oprindeligt fra (by): Nyker
Fødselsdag: 12.02.95
Er lige blevet færdig med: HF
Interesser: Springgymnastik, hardball, film og musik
Yndlings musik: ved ikke om jeg har noget yndlings musik, men hvis du sætter boyce avenue på så bliver jeg glad.
Yndlings film: Man of steel
Yndlings farve: BLÅ!
Yndlings tandpasta: Pepsodent
Tre ting du vil tage med på en øde ø: En Nokia 3510, en ramme Faxe Kondi og min kære Hund.
Hvad glæder du dig mest til ved dit nye job: jeg glæder mig SÅ meget til at give skolens nye elever et fantastisk år med der følger, fede og dejlige minder for livet!!!

 

 

DUFs årlige og største uddannelsesweekend, Refleks 2016!

Centralt placerede frivillige og ansatte fra DUFs medlemsorganisationer kan få værktøjer, faglig viden og inspiration til ledelse inden for fire emner:
-      
Fundraising og partnerskaber
-      
Projektledelse
-      
Dit personlige lederskab
-      
Internationalt engagement, nationalt udbytte
Desuden byder Refleks på en unik mulighed for at udvide sit netværk blandt Danmarks dygtigste og mest engagerede foreningsledere.
Refleks 2016 afholdes i år 10.-11. september på Galleri Emmaus i Haslev.
Læs mere om program og tilmelding på duf.dk/Refleks

 

Tag med Dansk Ungdoms Fællesråd på studietur til Athen, efteråret 2016

Vil du blive klogere på den politiske udvikling i EU og unges vilkår i et af Europas mest udfordrede lande? Så tag med DUF på studietur til Grækenland, hvor den økonomiske krise er dybest, og flygtningesituationen i perioder har været ude af kontrol.
Det er et grundlæggende vilkår for vores demokrati, at det rækker udover grænser, og at vores samfund i høj grad påvirkes af vores omverden. Særligt udviklingen i EU har stor betydning for hvilken verden fremtidens danske unge skal agere i.
Formålet med turen er blandt andet at sætte unges vilkår og rettigheder på europæisk plan i perspektiv og forsøge at forstå, hvordan den politiske udvikling i Europa påvirker grækernes hverdag. Turen vil have særligt fokus på unge, men også den politiske udvikling i EU og Grækenland mere generelt. På turen vil du møde relevante politiske, humanitære og religiøse organisationer samt nogle af de unge, som hver dag knokler for at håndtere udfordringerne. Vi taler også med repræsentanter fra det politiske system for at danne os et helhedsindtryk af den udvikling, der er sket i Grækenland, og får et bud på, hvordan fremtiden ser ud for den næste generation.

Se invitationen for yderligere info.

Vi håber at nogle af vores seje MBUF'ere rundt om i landet, vil gribe denne fantastiske mulighed for at opleve et helt andet Europa, end det vi til daglig færdes i.
Rigtig god sommer :-)
MBUF-styrelsen

 

 

Kalder Gud dig til at tjene som præst i Metodistkirken?

Læs mere her.

Metodistkirkens Generalkonference i Portland 10. - 20. maj

Metodistkirken i Danmark er en del af United Methodist Church som igen er del del af den samlede Metodistbefolkning i verden. Alle metodistkirker tilknyttet United Methodist Church samles den 10. - 20. maj i Portland, USA til Generalkonferencen, der holdes hvert fjerde år. Der er ca. 1000 delegerede fra hele verden og endnu flere gæster. Danmark er repræsenteret med 2 delegater, Jørgen Thaarup og Susanne Thaarup. Sammen med delegater fra Norge, Finland, Estland, Letland og Lithauen repræsenterer de sammen med vores biskop Christian Alsted det Nordeuropæiske område. Equmeniakyrkan i Sverige, der blandt andre har rødder i Metodistkirken er repræsenteret ved Charlotte Thaarup. Endvidere er Danmark repræsenteret ved Ole Birch, der er medlem af Connectional Table (Kirkens verdensråd), og ved at KEFAS skal synge ved morgenandagten den 12. maj kl. 16.45 (dansk tid).
Hvis du vil vide mere om Generalkonferencen, kan du følge med på GC2016.umc.org.
Der er mulighed for at være forbundet med generalkonferencen på flere måder. Læs mere om det her.
 

Er du vores nye 1-årsarbejder på Lægården?

Vi er lige nu på udkig efter en 1-årsarbejder på Idrætsefterskolen Lægården til skoleåret 2016/17
Er du udadvendt og har du nemt ved at skabe kontakt til mange forskellige mennesker? Elsker du udfordringer og er du parat til at prøve noget nyt og give lidt af dig selv? Gider du hænge ud sammen med unge og være med til at give dem oplevelser for livet, mens de er på efterskole? Så er jobbet som 1-årsarbejder på Lægården noget for dig! - Det bliver et år i bevægelse – også for dig!
Læs mere her.
  

Indkaldelse til generalforsamling

fredag den 22. april 2016 kl. 17.30.
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære generalforsamling, i år på:
Idrætsefterskolen Lægården, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.  
Dagsorden:
1.    Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Forstanderens beretning
4.    Godkendelse af det reviderede regnskab
5.    Indkomne forslag:
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
       Bestyrelsesmedlem på valg:
       Helge Munk
       Erik Brogaard
       Henrik Carlsen, suppleant
7.    Valg af revisor
8.    Eventuelt
    
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgøres af:
-    skolekredsens medlemmer.
Skolekredsens medlemmer udgøres af:
-    alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark
-    den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens Bestyrelse

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter.

På bestyrelsens vegne  
Eivind Triel      
Bestyrelsesformand

Ny leder i MSA

MSA (Metodistkirkens Sociale Arbejde) har ansat Klaus Hønnicke, Rønne som leder af kirkens sociale arbejde pr. 1. juli, når Finn Uth efter 20 år i MSA går på pension.  
Klaus har et bredt fundament som baggrund for sin kommende tjeneste.

Kirkens ledelse lykønsker MSA med ansættelsen og ser med glæde frem til et godt samarbejde.

Idrætsefterskolen Lægården - Stillingsopslag

Da tre af vores gymnastiklærere er kommet ind på deres ønskestudie, og én skal på barsel søger vi
    2 gymnastiklærere til pigegymnastik
    2 gymnastiklærere til drengegymnastik pr. 1/8-2016


Er du en teamplayer og en ildsjæl? Faglig i topklasse, livserfaring, individualist og dygtig holdspiller, med øje for helheden. - Så er det dig, vi søger til én af de fire stillinger som gymnastiklærer på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro?

Du skal brænde for gymnastikken, men du skal også have lyst til at være efterskolelærer med alt, hvad det indebærer af vagter, samvær og aktiviteter med elever, forældre og gode kollegaer i et uformelt, men seriøst miljø. Du må kunne være en rollemodel for de unge og en god kollega.

Erfaring med at lede gymnastikhold
Du har erfaring i at lede et stort gymnastikhold og har selv dyrket eller dyrker gymnastik på et vist niveau. Du brænder for gymnastikken.

Der kan udover gymnastikken blive tale om at varetage en eller flere af fagene: Fysik, matematik og valgfag.

Sammen med det øvrige gymnastiklærerteam skal du stå for:

-    undervisning i obligatorisk gymnastik for piger eller drenge
-    undervisning i fællesgymnastik
-    sammensætning af opvisningsprogram
-    undervisning på vores gymnastiklinje

I bliver fire gymnastiklærere som kommer til at arbejde meget tæt sammen, så dine gode samarbejdsevner er altafgørende.

Vis hvad du kan

Som en del af en evt. ansættelsessamtale bliver du bedt om at vise dine evner i hallen sammen med ca. 15 elever i 20-30 minutter. Der bliver du udfordret på din faglighed, men også på din personlighed. Du skal have evnen til at fange eleverne på deres niveau.

I foråret giver Idrætsefterskolen Lægården ca. 20 opvisninger.

Er du den rette skal du starte som lærer på Idrætsefterskolen Lægården 1. august 2016.
Ansættelse efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Der er tale om  3 deltidsansættelser på 75% og et barselsvikariat.

Om os
Idrætsefterskolen Lægården drives på et folkeligt kristent grundlag. Vi har baggrund i Metodistkirken. Det er vigtigt for os, at vi er med til at give indsigt i og forståelse for en positiv kristen livsholdning. Idrætsefterskolen Lægården har tre linjer: Gymnastik, håndbold og fodbold. Efterskolen har 168 elever og 44 ansatte.

Ansøgningsfrist er 11. marts. Send din ansøgning direkte til forstander Ole Dommer på ole@optur.nu. Har du spørgsmål er du naturligvis meget velkommen til at ringe til Ole på 20990625.

Jobsamtalerne finder sted mandag 14. marts og torsdag 17. marts.

 

 

Brev til landledelsen fra MU

De unge på nytårslejren har sendt en hilsen til kirkens ledelse. Se den her.

Landsmøde 2016

"Gå derfor ud..." Kirke med hjerte, hoved og hænder

Velkommen til Metodistkirkens landsmøde 2016 i Storbededagsferien 21.-24. april på Lægården i Holstebro. Årskonferencen og MBUF’s delegeretmøde samles til inspirerende dage om udfordringen at være kirke med hjerte, hoved og hænder. Det er måden at være kirke på, der har betydning. Måden at holde gudstjeneste, at møde nye mennesker. Måden at præsentere det kristne budskab, at aktivere børn og unge. Vi ønsker at være en kirke, med hjerte, lidenskab og engagement. Med hoved, fornuft og intellekt og med hænder, erfaring og handling. Vi prioriterer ikke kun et af de tre redskaber, men bredden og mangfoldigheden i dem alle, når vi bygger kirke med mennesker i Danmark i dag. Læs mere her.

Young Copenhagen Gospel Festival 2016

Kære gospel-interesserede!
Nu slår vi dørene op for Young Copenhagen Gospel Festival 2016, en gospelfestival for børn og unge i alderen 9-19 år. Vi glæder os til at byde alle velkomne til et par herlige dage med fede gospelrytmer, der afsluttes med koncert!
I år er instruktørerne David Daniel fra London og og Sara Alsted Flinck, begge to meget dygtige sangere og dirigenter. Endvidere kommer også David Daniels datter,
Tehillah, som synger helt fantastisk. Der vil være mere information på vores Facebookside: www.Facebook.com/groups/gospelDK, når vi nærmer os festivalen.
Læs mere om festivalen her og del gerne budskabet med så mange interesserede, som muligt!
Her kan man se klip fra festivalen sidste år: 
YCGF 2015 Video
Vi glæder os meget til at se dig på festivalen!
 

TUF 2016

Hej!
TUF er fedt for dig, der er teenager - Konfirmeret eller ej, alle teens er velkomne.
Vi stiller spørgsmålet: Er der et liv med Gud efter konfirmationen?
Dét undersøger vi sammen gennem debat, undervisning og action.
Vi ønsker at udfordre dig og i høj grad hinanden til at tage stilling til tro og personlig udvikling og sammen finde fodfæste i et kristent fællesskab. Programmet er spækket med fede oplevelser med Gud - som har lovet, at han vil komme og være med! Vi ses!
I 2016 er der 2 arrangementer. Læs mere her.

Kirke med hjerte, hoved og hænder

Dette er temaet for årets konfirmand-weekend, der holdes på Idrætsefterskolen Lægården den 22. - 24. januar 2016. Læs mere her.

Julekassen

Vi åbner julekassen rundt i flere af landets børnekirker i advent - hver søndag er der noget nyt og spændende i kassen! Materialet er udarbejdet i samarbejde med fire betweens fra Odense, der har tegnet hver en tegneserie, som passer til de enkelte søndage - disse kommer også på FaceBook.
Med ønsket om en god adventstid, i børnehøjde!
Af Maria Bræstrup Aaskov

Biskoppen informerer

Jeg er på studie- og fornyelsesorlov, som foreskrevet i Kirkeordningen, fra 16. November 2015 til 22. Februar 2016.
I denne periode vil en ledende distriktsforstander fungere som min stedfortræder.
I Danmark: Jørgen Thaarup
I Baltikum: Taavi Hollman
I Finland og Sverige: Mayvor Wärn Rancken
I Norge: Øyvind Helliesen
Det er naturligvis stadig muligt at kontakte min assistent Lilli Uth på telefon + 45 51 33 14 77 eller email office@umc-ne.org
Guds fred og de bedste hilsener
Christian Alsted

Redaktør for H&J på barsel

Redaktør for Himmel og Jord, Anne Thompson, er nu gået på barsel frem til sommeren 2016. 


Det betyder, at henvendelser om Himmel og Jord, hjemmeside eller facebook skal rettes andre steder hen.  Henvendelser om Himmel og Jord skal rettes til Louise Aaen (louise.aaen(at)metodistkirken.dk), mens henvendelser om hjemmesiden eller siderne på facebook skal rettes til Louise Hjort Boelsmand (lboelsmand(at)gmail.com).

Materiale og andet sendt til adressen himmel-jord@metodistkirken modtages fortsat af rette vedkommende.

 

Maria Aaskovs stilling er blevet udviddet

Maria Aaskov er udover sin ansættelse som konsulent i MB også ansat til at varetage den daglige administration af MBUFs medlemssystem. 

I administrationen ligger opgaverne med at bogføre betaling af kontingent, tilbagebetaling af kontingent til foreningerne på landsplan, godkendelse af hændelser i systemet, udsendelse af kontingentopkrævninger, kontakt med de locale kasserer vedr. opklarende spørgsmål til systemet mv. 

Maria skal også behandle indkomne regninger og udgiftsbilag, klargøre bogføring til revisoren, samt udbetale tilgodehavender til medlemmer og foreninger under MBUF. Det vil sige, at det nu er Maria, der gemmer sig bag mail-adressen mbuf-kasserer(at)metodistkirken.dk og som varetager udbetaling af tilgodehavender i foreningerne.

Som MB-konsulent kommer Maria gerne på besøg i forskellige klubber, børnekirker – enten med inspiration, sparring eller undervisning om bestemte emner til et ledermøde eller en samling med børnene.

Tag med Metodistkirken til Israel

Tag med på denne spændende og indholdsrige rejse til Israel, hvor vi skal opleve og besøge de steder, som du bør se i Det hellige Land, uanset om det er dit første besøg eller det er et gensyn med landet. Tilmelding senest d. 10. november.

Vi begynder med 4 overnatninger ved Genesaret Sø, hvor vi bl.a. skal sejle en tur på søen samt besøge Kapernaum og Nazaret, ligesom vi skal en tur op i Golan. De sidste 5 nætter skal vi bo i Jerusalem. På vejen til Den hellige Stad kører vi ned gennem Samaria og besøger undervejs bl.a. Jakobs Brønd og Garizims bjerg samt Jesu dåbssted, Qasar Al-Yahud. I Jerusalem skal vi bl.a. en tur op på Oliebjerget, besøge Getsemane Have og gå Via Dolorosa gennem Den gamle By. Vi skal også besøge Betlehem og en dagstur ned til Det døde Hav. 

Flere informationer og detaljeret rejseprogram findes her.

Sportsweekend

Kom med på sportsweekend d. 13.-15. november på Idrætsefterskolen Lægården. 

Weekenden er arrangeret af MBUF og Idrætsefterskolen Lægården, og spejdernes seniornatløb afvikles lørdag aften på weekenden. 

Læs mere her.

Børnelejr 2016 - nu med between lejr

Børnelejr 2016 bliver i uge 26. fra mandag d. 27. juni til fredag d. 1. juli. Den primære målgruppe vil være børn op til 10 år, men som noget NYT arbejdes der også på en sideløbende between-lejr for børn, som skal i 4.-6.klasse.

Læs mere om lejren og følg med efterhånden som informationer bliver tilgængelige her


Himmel og Jord er igen på gaden. Denne gang kan du se eller gense sommerens lejre fra både Danmark, Japan, Honduras og Letland. 

Læs også det spændende interview med biskop Christian Alsted om, hvad metodistisk identitet er. 

Link direkte til bladet finder du her.

Støt Folkekirkens Nødhjælp

Ved gudstjenesterne søndag d. 20. september samlede alle Metodistkirker i Danmark ind til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling ved gudstjenesten. Kollekten, dvs. den frivillige gave, som samles ind ved gudstjenesten, gik til det arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp står for. 

Der blev sendt omkring kr. 27.000 videre til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

150 år som statsanerkendt kirkesamfund fejres

D. 22. september 2015 er det 150 år siden Metodistkirken i Danmark som det første af de fra Folkekirken afvigende trossamfund ved kongelig resolution modtog statsanerkendelse som trossamfund. 

Det fejres med festgudstjeneste i Jerusalemskirken, København søndag d. 20. september kl. 11.00, hvor biskop Christian Alsted prædiker.

Læs mere om betydningen af statsanerkendelsen her

 

 

(Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Brev fra Metodistkirkens Europa Råd i lyset af flygtningekrisen

Metodistkirkens Europa Råd har efter møde i denne uge udsendt et pastoralt brev henvendt til alle metodister i Europa. 

Her i står bl.a. "Vi er kaldede til: 

 

  • at forny vores forståelse og praksis af den radikale, kristne gæstfrihed for alle, mens vi anerkender de praktiske implikationer for menigheder og individder. 
  • at anerkende, at migration har og altid vil være en del af menneskets historie.
  • at erkende, at vi oplever og forstår realiteten af migration til og indenfor Europa på forskellige måder afhængigt af vores kontekst."

Hele brevet kan du læse her.

Metodistkirken på facebook

Nu kan du også finde Metodistkirken i Danmark på facebook. Kom forbi og giv os et like her.  

Muslimer og kristne opfordrer til at vise flygtninge venlighed og respekt

Danske Kirkers Råd, hvor Metodistkirken er medlem, udsendte d. 9. september et opråb til alle kristne og muslimske menigheder. Opråbet gælder den aktuelle situation med flygtninge i bevægelse gennem Europa. 

Kirker og muslimske trossamfund står sammen i den gensidige opfordring om at vise omsorg og hjælpsomhed overfor alle mennesker, som er i nød. Herunder flygtninge, som kommer til os.

Læs hele brevet her. 

Sommerhøjskole 2016

Knap er sommer højskolen overstået før datoerne for næste års højskole er offentliggjort. Så populært er det at tage afsted på højskole. 

Sommer højskolen 2016 kommer til at ligge fra søndag d. 7. august til lørdag d. 13. august med mulighed for ankomst allerede lørdag d. 6. august. Programmet vil ligge klar i januar 2016. 

Billeder fra dette års højskole kan findes på dette link