headerphoto

Landsmøde 2015
(Senest opdateret
19. maj 2015)

Kun 2 kroner om dagen:

Ordination

Ved afslutningsgudstjenesten på Landsmødet 2015 #GoPrayServe søndag d. 17. maj blev Christina Kjær Preisler og Louise Aaen ordineret til ældste. Dermed er de ikke alene færdige med deres uddannelser til præst i metodistkirken, men anerkendes også som præster i United Methodist Church verden over - den kirke, som den danske metodistkirke er en del af på verdensplan.

Christina Kjær Preisler er udnævnt til at tjene i Esbjerg og Århus, mens Louise Aaen er udnævnt til Strandby. 

Begge ønskes tillykke med ordinationen! 

Foto: Øystein Olsen

Christian Alsted valgt som leder på verdensplan

Metodistkirkens biskopsråd har været samlet i Berlin i begyndelse af maj. Her deltager biskopperne fra hele The United Methodist Church verden over. D. 2. maj blev en ny leder valgt for biskopsrådet samt ledere af metodistkirkens vigtigste råd og udvalg på verdensplan.

Biskop for Norden og Baltikum, Christian Alsted, blev valgt som leder af The Connectional Table. Han begynder en fire års periode som leder i 2016. 

The Connectional Table har ansvaret for at varetage og videreudvikle kirkens vision. Rådet har det overordnede ansvar for alle råd og udvalg i kirken. Den fordeler og prioriterer kirkens resourcer i samarbejde med biskopsrådet efter de retningslinjer, som bliver givet af Generalkonferencen, kirkens samlede beslutningsorgan. 

Ledelsen af The Connectional Table er et af de vigtigste hverv i Metodistkirken. 

Christian Alsted ønskes tillykke med valget! 

Klokkeringning for frihed

Efter opfordring fra biskop Christian Alsted blev der tirsdag d. 5. maj i tidsrummet kl. 8.00-8.15 ringet fra de Metodistkirker, som har klokker, ligesom landets folkekirker ringede for at markere 70 året for Danmarks befrielse. 

Biskoppens opfordring lød: "I Danmark opfatter vi vores frihed i et selvstændigt demokrati som en selvfølge, men alle som selv har oplevet tiden under besættelsen fra 1940 til 1945 ved, at vores frihed er dyrebar og værd at kæmpe for. I en tid med store spændinger og konflikter i verden, og hvor Danmark i flere år har engageret sig i krigshandlinger i andre dele af verden, er markeringen af 70 året for Danmarks befrielse væsentlig, samtidig med at den giver anledning til eftertanke og forbøn for mennesker og nationer, som er præget af frygt, vold og krig." 

Desuden opfordrer Christian Alsted til, at gudstjenesten søndag den 10. maj inkluderer en særlig forbøn for lande som er besatte af fremmede magter, lande som er i krig, samt for de lande, hvor regimer eller terror- & oprørsbevægelser spreder frygt, ødelæggelse og lader hånt om de grundlæggende menneskerettigheder.

Tilmeld dig Landsmødet 2015 #GoPrayServe

Landsmødet 2015 holdes under temaet #GoPrayServe.

Det er nu muligt at tilmelde sig Landsmødet her

Du kan løbende finde flere informationer om programmet samt tilmelding her.

På landsmødet afholdes både Metodistkirkens Årskonference, MBUFs Delegeretmøde og Idrætsefterskolen Lægårdens Generalforsamling. Landsmødet afholdes i år netop på Idrætsefterskolen Lægården d. 13.-17. maj. 

Der er lavet en video, som præsenterer temaet. Du kan se videoen her.

Er du gymnastikkens Messi?

Er du en teamplayer og en ildsjæl? Faglig i topklasse, livserfaring, individualist og dygtig holdspiller, med øje for helheden. - En gymnastikkens Lionel Messi? Så er det nok dig, vi søger til en af de to stillinger som gymnastiklærer på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro. Vi søger en person til drenge- og en person til pigegymnastik.
Læs mere her.

Børn er meget velkomne under landsmødet. I år vil der ikke blive arrangeret børneprogram under forhandlingerne. Planlægningsgruppen vil dog hjælpe med at koordinere, at der er en forælder eller to, der kan holde opsyn med børnene i springhallen eller i et krea-værksted under forhandlingerne. Derudover vil der være børnegudstjenester og der er lavet aftaler om, at børnefamilier placeres i nogenlunde samme soveområde, således at der er stille i disse områder og forældre, der er på "børnevagt" om aftenen kan mødes i et hyggeområde i nærheden.

Tilmelding til Landsmødet findes her.

Himmel og Jord er igen udkommet denne gange med relevante artikler om tro, tvivl og dialog mellem religioner, om gospel og med forslag til både film og bøger, der kan være med til at inspirere og opmuntre din tro og din hverdag. 

Du finder bladet som en PDF her

God fornøjelse! 

Livets mange inspirationskilder

Programmet for årets sommerhøjskole ligger klar. Sommerhøjskolen ligger i uge 32 og har i år temaet "Livets mange inspirationskilder". 

Sommerhøjskolen afholdes på Solborgen, Metodistkirkens ferielejr ved Sejrøbugten d. 2.-7.  august.

Læs mere om sommerhøjskolen og se det spændende program her

Find hat, støvler og spejderfærdighederne frem og ta' på Krogsholt lejrcenter i Nordjylland.
Reserver allerede nu uge 28, så du kan tage din patrulje, flok eller grupper med på en "wild" tur. 

Læs mere om lejren her.

Opfordring til fællesskab, samtale og bøn

Kære metodister i Danmark
Weekendens tragiske hændelser, hvor flere sammenhængende terrorhandlinger førte til 3 menneskers død og yderligere 5 sårede, fylder os med forfærdelse, afsky og afmagt.
Det mange havde frygtet og forventet er nu blevet virkelighed. Det er ikke kun selve tragedien, men også den symbolske kraft i angrebet på et fredeligt debatmøde og på en af Københavns religiøse institutioner, som rammer os så dybt. Vi forventer, at vi kan deltage i offentlige møder og samles i vores kirker og religiøse huse uden at frygte for vores liv. Derfor er weekendens angreb først og fremmest et angreb på vores tryghed i et frit demokratisk samfund – ikke kun et angreb på ytringsfriheden, men også et angreb på forsamlingsfriheden og religionsfriheden.
Vi er alle påvirkede af dette. Nogle bliver helt stille, nogle bliver vrede, nogle bliver kede af det, og nogle bliver bekymrede og usikre. Fællesskab, samtale og bøn er værdifuldt i netop den situation, vi er i.
Jeg opfordrer til, at vi de kommende uger på arbejdspladser, i skoler og i kirker er særlig opmærksomme på at have omsorg for hinanden og tale sammen om det, som er sket. Jeg opfordrer til forbøn i kirkerne for familie til ofrene og andre som direkte berørte af terrorhandlingerne.
Nu ved vi, at terror kan ramme vores samfund. Derfor er der så meget mere grund til at møde hinanden med åbenhed og i tillid række ud til vores medmennesker uanset hvilken tro eller livsopfattelse de har.
Må kærlighedens og livets Gud være med os alle
Christian Alsted