Når medborgerskab bliver lokalt og globalt

Skrevet af Nanna Andreasen
Jeg og syv andre unge mennesker rejser denne sommer til Honduras, for at arbejde som frivillige på børnehjemmet Renacér. Sommerens team består af otte unge mennesker, hvor størstedelen af disse alle har deltaget i lignende ture tidligere. Vi ønsker, at give børnene en uforglemmelig og oplevelsesrig sommer, hvor al opmærksom er rettet mod dem. Udover de relationelle forventninger til turen, har vi et stort ønske om at forbedre de fysiske rammer på Renacér.

Vi vil i samarbejde med lokale håndværkere renovere det hus, der på børnehjemmet Renacér kaldes Casa Moises. I Casa Moises bor de yngste børn. På børnehjemmet Renacér bor børnene i huse med ca. 10-12 andre børn, og til hvert hus er en kvinde tilknyttet. Denne kvinde bor og sover i husene hos børnene og fungerer som en slags mor for samtlige af husets børn. Renacér ønsker at få udvidet samt renoveret fællesrummet i Casa Moises. Fællesrummene fungerer som børnenes samlingspunkt, hvor de hygger sig, laver lektier og spiser sammen, men på nuværende tidspunkt kan børnene i Casa Moises ikke anvende rummet som ønsket, da rummet er for småt.

Sommerens projekt gør, at børnene i Casa Moises fremover kan spise sammen som en familie. Ligesom i Danmark er måltiderne og samværet om dette en vigtig del af hverdagen i Honduras. Et barn har brug for tryghed, stabilitet og omsorg, og for at disse kriterier kan blive opfyldt skal rammerne være i orden. Vi ønsker at forbedre de fysiske rammer for Renacérs børn, så det engagerede og kærlige personale kan være den støtte for børnene som de behøver, og ikke hindres af de fysiske rammer.

Denne gang er turens tema ”Medborgerskab globalt og lokalt”. Vi vil i løbet af vores tur besøge en række af Vivas projekter, som alle giver indblik i de udfordringer Honduras som samfund har, samt betydningen og vigtigheden af medborgerskab. Honduras kæmper med fattigdom, lovløshed og korruption, hvilket betyder at honduranernes tillid til staten og retssystemet er så godt som ikke-eksisterende. Man anslår, at ca. 50% af befolkningen i Honduras er under 19 år, hvilket betyder at personer i den arbejdsdygtige alder er en mangelvare. Ungdommen, er ligesom alle andre steder, Honduras’ fremtiden, og det er derfor yderst vigtigt at ungdommen i Honduras lærer, hvordan den begår sig i et samfund; hvilke rettigheder man har som borger; hvordan det offentlige system fungerer; samt vigtigheden af at tage ansvar for sin næste. Gennem Vivas projekter bliver unge honduranere oplært til at tage del i det lokale medborgerskab, mens vi som frivilligt team ønsker at tage del i det globale medborgerskab. Vi ønsker at undersøge begrebet medborger og sammen med honduranerne lære om og udvikle vores forståelse af medborgerskab globalt og lokalt. Vi har en forhåbning om, at vi gennem dialog med honduranerne kan lære og udvikle vores og deres engagement og deltagelse i det lokale såvel som det globale medborgerskab.

Vi håber, at sommerens tur vil styrke de allerede stærke bånd som Solrød Frikirke har til børnehjemmet Renacér, og at børnene får en oplevelsesrig sommer, som de med glæde kan se tilbage på. Vi håber desuden, at vi som team kan lære om den betydning som medborgerskab har. Vi håber på en gensidig læringsproces, hvor vi trods kulturelle forskelle kan sparre og udveksle erfaringer, som kan styrke medborgerskabet lokalt og globalt.

Fakta

Solrød Frikirke har i samarbejde med organisationen Viva sendt tre hold afsted for at arbejde på børnehjemmet Renacér i Honduras siden 2009. I år er det fjerde gang at et hold unge danskere skal til Honduras for at hjælpe med praktisk arbejde, men også for at lære om den måde verden fungere på. Det overordnede tema for turen i år er ”Medborgerskab globalt og lokalt”. Deltagerne betaler selv for deres rejse og ophold.

Børnehjemmet Renacér blev oprettet i 1985 og drives i dag udelukkende af private kirkelige midler. Der er plads til ca. 40 børn på børnehjemmet. Børnene kan blive boende så længe de er under uddanneæse eller ønsker at arbejde på Renacér. Viva hjælper med praktisk hjælp og midler, når børnene flytter. I 2015 boede børn i alderen 2-20 år på Renacér.

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) samlede på Landsmødet 2017 kr. 25. 367 ind til renoveringen af huset Casa Moises på Renacér.