MS forretningsorden

Ture og arrangementer på MS landsplan:

Budget:

Der skal laves et budget. Budgettet skal som udgangspunk løbe rundt; Udgiften til rejseudligning medregnes IKKE. Udgiften til hytteleje HVIS hytten er ejet af en lokal MS spejdergruppe eller kirke, skal IKKE medregnes.

Hytteleje:

Udgiften til hytteleje splittes ud på deltagere og seperat kvittering sendes til den lokale kasserer for at muliggøre lokale tilskud fra kommunerne.

Rejseudligning:

Der ydes rejseudligning på MS-ture efter gældende MBUF-regler dvs. MS betaler den del af rejseudgifterne, der overstiger 200 kr. (dog max DSB 2. klasse eller Statens laveste km takst det gældende år. I 2018 er det 1,94 kr./km.). Der afregnes på eller umiddelbart efter lejren med den turansvarlige. For at undgå en “TAK FOR GAVEN HILSEN”, se da under regnskab!

Søskende-rabat:

Der ydes søskende rabat, således at første person betaler fuld pris og alle efterfølgende betaler 80%. For at blive medregnet i søskende/familie-rabat “kræves” samme post adresse.

Gud:

Gud er kærlighed! Han elsker dig før, under og efter alle lejre!!

Lederbetaling på lejre

Ledere, der deltager med lederansvar over patrulje/bande-fører betaler “kun” for mad på ture. Prisen for mad regnes som 60,- per døgn. Der ydes rejsegodtgørelse til ledere.

Regnskab:

Der laves af den tur ansvarlige efter turen et regnskab, dette SKAL VÆRE AFSLUTTET PÅ EEN MÅNED efter turen. Kommer der billag m.m. senere skal disse sendes til spejderrådet, der tager stilling til om de refunderes eller der udsendes “EN TAK FOR GAVEN HILSEN”

Forsikringer

MS er associeret (dvs. tilknyttet ) til KFUM og betaler dermed bl.a. til forsikring denne vej. Check spejdernet.dk her.

TidsHuskeLinje for turplanlægning

Huskeliste til planlægning af ture og lejre