headerphoto

Landsmøde 2017

I Metodistkirken og i Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund (MBUF) afholdes årligt en fælles generalforsamling, kaldet Landsmøde. Her ser vi tilbage på det forgangne år; nye idéer og tiltag kommer på bordet, og ikke mindst er der beslutninger og valg på dagsordenen. 

 

Velkommen til Metodistkirkens landsmøde 2017 i Store Bededagsferien d. 11. - 14. maj i Jerusalemskirken, København.

Årskonferencen og MBUF’s delegeretmøde samles til inspirerende dage om udfordringen at være kirke med hjerte, hoved og hænder. Det er måden at være kirke på, der har betydning. Måden at holde gudstjeneste, at møde nye mennesker. Måden at præsentere det kristne budskab, at aktivere børn og unge. Vi ønsker at være en kirke, med hjerte, lidenskab og engagement. Med hoved, fornuft og intellekt og med hænder, erfaring og handling. Vi prioriterer ikke kun et af de tre redskaber, men bredden og mangfoldigheden i dem alle, når vi bygger kirke med mennesker i Danmark i dag.

Temaet for dette års landsmødet er: "Trænger kirken til en ny reformation?"

I Jerusalemskirken glæder vi os til at være værter for Landsmødet for MBUF og Metodistkirken. Vi håber at I alle vil opleve jer velkomne til hovedstaden, og at Landsmødet, både forhandlinger og inspirationen vil være til gavn for alt vores arbejde i Danmark.

Velkommen til København!

Børn og unge på Landsmødet

Program for børn og unge på landsmødet kommer først i april.

Aftenprogrammerne

Ved Landsmødets åbning vil vi gerne invitere alle med til et specielt spejdermøde. Jerusalemskirken har over 100 spejdere, og vore dygtige leder vil give alle landsmødets deltagere en spejderoplevelse. Vi begynder i Jerusalemskirkens gård kl. 18.30 og slutter tids nok til at deltage i åbningsgudstjenesten kl. 21.00. Ind i mellem skal vi også have kaffe og varme hveder.

Fredag aften sætter vi fokus på landsmødets tema ”Trænger kirken til en ny reformation? ” Det er 500 år siden Martin Luther startede reformationen i Wittenberg. Mange ting forandrede sig i kirken og kristentroen efter denne tid. Hvordan ser det ud i dag? Det vil vi spørge ind til denne aften. Vi er ikke klar med de præcise planer endnu, men vi forventer at kunne lave en spændende aften, der udfordrer os alle.

Fredag og lørdag afholdes der parallelt med landsmødet en gospelworkshop med Karen Gibson fra England. Lørdag aften fyrer workshoppen den af til en stor celebration sammen med landsmødet og andet godtfolk.

Søndag slutter vi med en festgudstjeneste og frokost. 

Yderligere informationer

Gå til tilmelding til Landsmødet 2017 her.

Pris: 1000 kr. for delegater, 500 kr. for gæster. (Inkluderer deltagelse og alle måltider. Man står selv for udgifter til overnatning)

Kontonummer: 4180 4360214079. Mærk betalingen med navn og ”Landsmøde 2017”

 

Overnatning: Primitiv på skole, ellers på eget initiativ og betaling

Nedenfor vil det med tiden blive muligt at downloade materiale til møderne.
 

Vedtægter

Se siden med vedtægter for MBUF og Årskonferencens bestyrelser og udvalg her.
 

Andet materiale fra tidligere år

Klik her.