Bliv lægprædikant

Har du lyst til at gå dybere i din tro? Kan du lide at fordybe dig i forståelse og sammenhænge i teologi og bibel? Vil du gerne styrkes på dine ledelseskompetencer fra en kristen vinkel? Så skal du måske være lægprædikant.

Lægprædikantkursus er et kursus, som henvender sig til modne kristne og ledere på alle niveauer i kirkens arbejde og enhver, som ønsker at vide mere end den første introduktion til kristendommen.

Det er et kursus, som går i dybden med kristendommens indhold og kirkens historie og liv. Deltagerne kommer til at arbejde med bibeltolkning, kristen etik og egen trosopfattelse.

Lægprædikantkurset skal udruste deltagerne til at formidle det kristne budskab i prædiken, andagt, samtale og på skrift. Lægprædikantkurser udbydes løbende i de lokale menigheder – nogle gange i samarbejde mellem flere menigheder. Kontakt præsten i din lokale metodistkirke, hvis du gerne vil med på næste kursus.

Værktøjskasse for lægprædikanter

Wesleys prædikener

Vil du være præst?

Går du med overvejelser om at blive præst eller præsteviet diakon i Metodistkirken? Så er første skridt, at du skal tale med en præst.

I folderen her kan du læse mere om vejen mod at blive præst eller præsteviet diakon i Metodistkirken: Tal med en præst – om at blive præst i Metodistkirken

Nyheder