Konfirmation i Metodistkirken

Du kan blive konfirmeret i Metodistkirkens menigheder landet over. Forud for konfirmationen – eller overhøringen, som det også kaldes – skal du “gå til præst”.

Dette er et undervisningsforløb om kristendommen, tro og liv, som tilrettelægges af den lokale præst. Hvornår og hvor ofte undervisningen foregår skal du og dine forældre derfor tale med din præst om. Det er også præsten, der kan fortælle, hvornår selve overhøringen eller konfirmationen finder sted i din menighed.

Som en del af konfirmationsundervisningen i Metodistkirken i Danmark deltager alle konfirmander derudover i to lejre. Lejrene er en del af det samlede undervisningsforløb, og det forventes derfor at alle konfirmander deltager. Deltagelse på lejrene giver udover undervisning også de unge mulighed for at møde andre unge metodister og opleve et større fællesskab på tværs af menighederne. Her bliver mulighed for dybere samtaler og andre aktiviteter end det er muligt på de ofte små hold, der findes i de lokale metodistkirker.

Den første lejr, er en weekend i efteråret på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro.  I 2019 er datoerne for denne weekend d. 4.-6. oktober. Her afholdes samtidigt TUF som er gensyn for tidligere konfirmander og unge i Metodistkirken.

Den anden lejr foregår i forbindelse med MUs Nytårslejr på Solborgen ved Hønsinge Lyng, og foregår fra d. 28.-30. december. Herudover er det muligt at fortsætte som deltager på resten af Nytårslejren fra d. 30. december til d. 2. januar.

Konfirmanderne inviteres også en tur til København, hvor de foruden at opleve kirken der, tager del i Metodistkirkens Sociale Arbejdes lørdagscafe, hvor der tilberedes og serveres mad til hjemløse. Det bliver 6.-8. marts 2019.

Det er gratis for konfirmander at deltage (bemærk at deltagelse på nytårslejr fra d. 30.-2. januar sker mod egen betaling). Det er den lokale menighed, som afholder udgifterne for deltagelse, som en gave til konfirmanderne. Transport dækkes af de deltagende konfirmander, dog ydes der rejserefusion efter gældende regler for medlemmer af MBUF.

Gud tør satse hele butikken

Hvad er det værd? Video fra påskelejren

Hvad er det værd? Video fra påskelejren

Kom med på årets påskelejr – selvom du ikke var med. 

Isabella Hønnicke har lavet denne film om årets påskelejr “Hvad er det værd”. Her får du et indblik i hvorfor unge i og omkring Metodistkirken jævnligt mødes på lejre – fordi fællesskabet er det hele værd! 

Læs om påskelejren her.

Nyheder

Påsken

Samlet af: Maria Bræstrup Aaskov
Kommunikationsmedarbejder

Sirligt klippede gækkebreve og karse der gror i vindueskarmen…
Det er påske, og mange af vore traditioner vidner langt fra om det drama påsken var – hvor Jesus blev forrådt, taget til fange og dømt til døden på et kors. Måske er det fordi det ender godt – Jesus overvandt døden og lever. Det fejrer vi i påsketiden!