Landsmøde i Metodistkirken 2021

Landsmødet bliver online

INDKALDELSE: Landsledelsen har besluttet at årets Landsmøde afvikles online lørdag den 22. maj 2021. Det var planen at Landsmødet skulle have været afholdt på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro i samme weekend, dog fredag til mandag – men dette gennemføres ikke grundet situationen og restrektionerne i Danmark.

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT TILMELDE SIG årets Landsmøde. Alle delegater vil få tilsendt guide og link til den online samling forud for dagen. Der arbejdes på en platform hvor andre interesserede også kan følge forhandlingerne online!

Der ud over er det håbet at kunne gennemføre en festlig ordinationsgudstjeneste søndag den 3. oktober 2021 kl. 14.00 i Jerusalemskirken i København. 

Dokumenter & materiale til Landsmødet

Program

8.00 Muligt at logge på mødet
8.30 Åbningsandagt
9.00 Årskonferencens forhandlinger begynder
12.00 Frokost
12.45 Forhandlingerne fortsætter
13.30 Lægårdens generalforsamling
14.30 Delegeretmøde
16.00 Afslutningsandagt 

Spørgsmål

Alle spørgsmål om afviklingen af Landsmødet 2021 skal rettes til Christina Preisler via mail til christina.preisler@metodistkirken.dk eller Jørgen Thaarup via mail til joergen.thaarup@metodistkirken.dk

Valg til forslagskomite

Ang. valgprocedure for forslagskomite til landsmøde: “Forslag til forslagskomite skal være sekretariat i hænde senest 24 timer før landsmødet.”

Der skal vælges to personer og det oplagte er at foreslår personer der har accepteret at opstille.

Kontakt sekretariat ved henvendelse til Bettina Pedersen via mail: landsledelsessekretaer@metodistkirken.dk

Indtryk fra Landsmødet 2018

Glimt fra Landsmødet 2017