Landsmøde i Metodistkirken 2020

VIGTIGT!

Landsmødet 2020 i Vejle aflyses som fysisk møde,
men gennemføres som virtuelt møde på Zoom

De skærpede retningslinjer for rejser, samvær og ophold i fællesrum, som den seneste uge er udsendt af myndighederne, når det gælder håndtering af Corona-krisen betyder, at vi som Metodistkirke i Danmark ikke kan afholde vores Landsmøde 25. – 27. september i Vejle, som et fysisk møde. I stedet for gennemføres Landsmødet som en virtuel konference, et langt Zoom-møde lørdag 26. september kl. 8.30 – 16.00.

Et par dage før det virtuelle Landsmøde vil du på din oplyste e-mail-adresse få tilsendt to dokumenter, som du skal skrive ud og læse samtidig med at du har åben skærm. Det ene dokument er retningslinjer for, hvordan det virtuelle Landsmøde afvikles, hvordan Zoom-platformen fungerer, hvordan du giver udtryk for dine synspunkter og din stemme. Det andet dokument er en ny dagsorden, hvor alle Landsmødets forhandlinger og andagter er placeret. Her finder du tidsangivelser for dagen og hvem, der præsenterer de forskellige rapporter og forslag, som skal behandles.

Ind i den samlede dagsorden er der afsat tid til Lægårdens generalforsamling. Det betyder, at Lægårdens generalforsamling er et selvstændigt møde, men det indgår som en fuldt integreret del af det samlede Landsmøde.

Håndbogen til Metodistkirkens Landsmøde 2020 er gjort elektronisk for lang tid siden. Det er et omfattende dokument med samtlige rapporter, indberetninger og forslag, som er tilgængeligt på kirkens hjemmeside. Det virtuelle Landsmøde vil anvende præcist den Håndbog, som er udsendt, så du skal have adgang til den under selve mødet. Ligeledes har Klimarådet udsendt en selvstændig og omfattende rapport, som bliver behandlet. Rapporten findes på kirkens hjemmeside, hvorfra du skal sikre dig adgang under mødet. Også Forslagskomiteens personforslag findes i et selvstændigt dokument, som du skal sikre dig forud for Landsmødet.

Udover at anvende computeren til gennemførelsen af Landsmødet, vil vi også anvende mobiltelefonerne. Det vil vi gøre ved de to offergaver, hvor MobilePay funktionerne skal tages i brug. Det er muligt for alle at deltage i de to offergaver uanset om man deltager i det virtuelle Landsmøde.

Ordinationsgudstjenesten søndag 27. september gennemføres ikke. De præster, som påbegynder ny tjeneste og dermed har brug for fuldmagt, vil blive valgt og meddelt fuldmagt på den pastorale session, som finder sted fredag 26. september kl. 15.-17.30. Men der foretages ingen ordinationer eller andre højtidshandlinger i Landsmødet 2020.

Alle spørgsmål om afviklingen af Landsmødet 2020 skal rettes til Christina Preisler eller Jørgen Thaarup senest tirsdag 22. september kl. 14.00.

Vi byder hermed velkommen til Metodistkirkens Landsmøde, som foregår på platformen i Zoom-skyen, lørdag 26. september kl. 8.30 – 16.00

Indtryk fra Landsmødet 2018

Få et glimt fra Landsmødet 2017