headerphoto

Et skarpere PatruljeFørerTræning

Ledergruppen for PFT har i år taget de første skridt i en gennemarbejdelse af vores kurser på Patruljeførertræning (PFT). PFT har eksisteret i rigtig mange år og er stadig et af højdepunkter i MS' kalender. Derfor ønskes der fra ledergruppen stadig at pleje konceptet, så kurset fortsat kan være en stor og lærerig oplevelse. Efter PFT i 2014, var der fra deltagernes side et ønske om at PFT blev endnu skarpere og mere et kursus, frem for endnu en lejr. Kombineret med et ønske fra ledergruppen om at afklaret formålet med kurset, blev det startskudet til et skarpere PFT. 

Ledergruppen afholdt i januar et ekstra planlægningsmøde, hvor de første nye idéer til PFT blev bearbejdet. Her blev det tydeligt at der arbejdes med et stort potentiale i kurset. Som første store skridt, var det vigtigt for ledergruppen af der var et formål med alle aktiviteter og undervisninger på kurserne. 

Ledergruppen valgte at gennemarbejde hvert kursus ved brug af et målhieraki. Et målhieraki er en grafisk opstilling af formålet for et forløb eller kursus. Her opstilles først det helt overordnede formål for kurset, hvorefter det så skal skæres i mindre stykker. Det foregår ved en bevægelse ned, ved at stille spørgsmålet "hvordan?". Således at formålet bliver opfyldt ved at opfylde de mål, der ses i linjen under. Hvert mål skæres så igen i stykker til delmål, der også svare på spørgsmål "hvordan?". Alle disse delmål, danner så grundlaget for de programpunkter, der vil være på hvert kursus. På denne måde har hvert programpunkt et tydeligt pejlemærke for, hvad der skal komme ud af den afsatte tid. Derudover sikrer det en tydelig sammenhæng mellem formålet for hvert enkelt programpunkt (delmål for kurset) og kursets overordnede formål. Vejen fra delmål til mål og igen fra mål til formål, kan nemlig besvare spørgsmålet "hvorfor?". Man kan altså spørge hvorfor man skal opfylde delmålet, og det skal man så for at kunne opfylde målet og igen for at opfylde formålet. 

Hvad betyder det for dig? 

For dig som deltager på PFT, betyder det at du kan glæde dig til at komme på et kursus, som er mere rettet mod netop det, som du gerne vil lære. Du vil derfor opleve at flere ting vil blive gjort anderledes allerede fra dette års PFT, alt sammen for at give dig et bedre kursus. 

Fra ledergruppen opfordrer vi også til at der i byerne tages en samtale mellem alle spejderne i PFT's aldersgruppe og tropsføren, hvor de nye mål for PFT kurserne gennemgås. Herefter bør tropsføren eller en anden aktiv leder i fællesskab med hver spejder, finde det optimale kursus. 

Inden kursusstart vil du fremover også modtage et velkomstbrev med en kursusbeskrivelse, en pakkeliste og en besked fra din rugemor, så du kan blive rigtig klar til kurset.

 

Det videre arbejde 

Der vil blive arbejdet på et skarpere PFT over flere sæsoner. Så har du, som spejder eller leder, en god idé til hvad der kunne arbejdes videre, andre kommentar eller spørgsmål til noget af det, som allerede er sat igang, så kontakt PFT Ledere Nicolai Munk Fassel på nicolai.fassel@gmail.com eller Simon Munk Fassel på simon.fassel(at)gmail.com

 

 

Mål hierakierne for de tre retninger

Klik på hvert billede for at se en større udgave.

Planlægning
Færdighed
Tur