headerphoto

Jørgen Thaarup fylder 60

Jørgen Thaarup fylder 60 år d. 23. januar 2017.

 

Jørgen Thaarup, der er præst i Metodistkirken, fik med afhandlingen ”Kristendommens Morgenstjerne” om parallelle teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig, godkendt sine Dr. Teol.studier på Göteborg Universitet i januar 2016.

 

Studier og undervisning har haft en fremtrædende plads i hele Jørgens tjeneste, hvor han samtidigt har virket som præst ved flere af Metodistkirkens menigheder. Efter en del år som lærer, blev han udnævnt som rektor ved Metodistkirkens, nu tidligere Teologiske Seminarium, Överås i Göteborg, hvor han i 1980 selv dimitterede fra som nyuddannet præst.

 

Han har med baggrund i sin store teologiske indsigt og organisatoriske erfaring haft mange repræsentative opgaver i teologiske samtaler og bestyrelser både i Danmark, Europa og i resten af verden bl.a. som medlem af Generalkonferencen, der øverste myndighed for the United Methodist Churchs. Han er ligeledes medlem i Centralkonferencen, der er den øverste myndighed i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Eurasien. Metodistkirkens Europaråd valgte ham som sit medlem af bestyrelsen i Community of Protestant Churches i Europa, også kendt som Leuenbergkirkefællesskabet. Jørgen Thaarup er medlem af bestyrelsen for Metodistkirkens Africa University i Zimbabwe. Jørgen har mange betroede tjenester i råd og udvalgt i Metodistkirken, bl.a. som formand for Metodistkirkens Landsledelse. 

 

Han er efter endt studie igen udnævnt som distriktsforstander og med i kirkens centrale ledelse. Samtidig er han præst ved Jerusalemskirken ved Nyboder i København, hvor han deler præstebolig med sin hustru, metodistpræst Charlotte Thaarup, der regionsleder i Equmeniakyrken i Sydsverige.

 

Jørgen har boet i præsteboliger i næsten hele sit liv, idet hans far var metodistpræst i Horsens, da Jørgen i 1957 kom til verden. Jørgen har sammen med Charlotte tre børn og et barnebarn.

 

Metodistkirken ønsker hjertelig tillykke!

 

Keld Munk, distriktsforstander