headerphoto

Metodistkirkens Musikarbejde

Metodistkirken og musik har altid gået hånd i hånd. Metodistkirken i Danmark var blandt andet en af de første danske kirker, hvor gospelmusikken blev sunget. Dette skete blandt andet i gospelkoret Kefas, der er et af Danmarks ældste, og som 2005 fejrede 30 års jubilæum. 

Udover gospel fylder lovsang en stor del af gudstjenesterne landet over. Både traditionel salmesang og moderne lovsang kan man således finde i Metodistkirker landet over hver søndag. Senest er den mere meditative musik blevet udbredt i forbindelse med Taizé andagter og gudstjenester.