Landsledelsen

Hanne Urup Engbjerg

Formand

Tlf. 97 41 38 84.
Mobil 40 46 92 66.

E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk

Jan Thaarup

Næstformand

Tlf. 96 32 81 40
Email: jat@desmi.com

Bettina Pedersen

Konferencelægleder

Tlf. 56 95 57 29.
Mobil 23 47 71 09.

E-mail: laegleder@metodistkirken.dk

Christina Preisler

Præst og årskonferencens sekretær

Tlf. 29 82 12 62.

E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk

Ove Sørensen

Præst og medlem

Tlf. 86 13 54 25.
Mobil 31 24 81 54.

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk

Karen Ærenlund Brogaard

Medlem

Tlf. 60 60 54 77.

E-mail: karenbrogaard@gmail.com

Mogens Hansen

Medlem

Tlf. 86 16 69 16.
Mobil 31 25 71 25.

E-mail: mogens@flinckhansen.dk

Lars Bræstrup

Statistisk sekretær og suppleant

Tlf. 23 20 03 47.

E-mail: statistik@metodistkirken.dk

Dean Andersen

Præst og suppleant

Tlf 40 92 41 69.

E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk

Christian Alsted

Biskop

Kontor: Rigensgade 21A, st., 1316 København K.

Tlf. 51 33 14 77.
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
www.umc-ne.org
www.umc-northerneurope.org

Jørgen Thaarup

Præst og distriktsforstander

Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.

Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98.

E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk

Thomas Risager

Præst og distriktsforstander

Alexandragade 8, 5000 Odense C.

Tlf 63 12 04 09.

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk

Keld Munk

Præst og hovedkasserer

Kontor: Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.

Tlf. 98 42 03 24.
Mobil 40 38 11 98.

E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk

Konto: 3201 0005439086 (Metodistkirkens Hovedkasse)
Mobile pay: 49089.

Værktøjskassen

 • Medarbejderhåndbog

  Medarbejderhåndbog

  Denne medarbejderhåndbog for præster i Metodistkirken i Danmark indeholder vilkår for ansættelse samt en række vejledninger vedrørende præsternes arbejds- og boligforhold.

  Vejledningerne er udarbejdet af Kabinettet og drøftet i landsledelsen. Herefter er de forelagt præsterne som har kommenteret dem og foreslået forskellige ændring, endelig er retningslinierne vedtaget i landsledelsen. Såvel ansættelsesvilkår som vejledninger er gennemgået med en juridisk ekspert fra Dansk Handel og Service.

  Det er vores håb, at medarbejderhåndbogen vil være en hjælp for både præster, pastoralkomiteer og menighedsråd i det daglige arbejde.

  Efterhånden som der bliver behov for supplerende vejledninger og revision af de nuværende vil der blive udgivet en ny udgave af medarbejder håndbogen.

  Udover medarbejder håndbogen henviser vi til den til enhver tid gældende udgave af The Northern Europe Book of Discipline, samt til bogen “Tavshedpligt” udgivet af Metodistkirken i Norden og Baltikum 2003.

  Metodistkirkens Landsledelse juni 2004 / april 2009

  Download Medarbejderhåndbog

 • Studie dokument om homoseksualitet

  Studiedokumentet om kirken og homoseksualitet er udarbejdet af Jørgen Thaarup. Studiet er en skitse af et forsøg på at opstille et antal temaer, som bør indgå i såvel studie af og stillingtagen til spørgsmålet om homofili (homoseksualitet). Temaerne angives i en rækkefølge, som i sig selv ikke er uvæsentligt for opbyggelsen af en sammenhængende argumentation frem mod et antal konklusioner.

  Skitsen er præliminær, hvilket er en erkendelse af, at vi har tilstrækkelig indsigt til at kunne danne os en forståelse og en holdning til homofili (homoseksualitet), men samtidig er vores viden og indsigt foreløbig og åben for nye indsigter.

  Studiedokument om homoseksualitet