headerphoto

Bettina Pedersen er ny konferencelægleder.

Bettina Pedersen er blevet valgt som konferencelægleder. Bettina Pedersen er i forvejen medlem af landsledelsen, og er nu også valgt til at varetage posten som konferencelægleder.

 

Tillidsposten som konferencelægleder har stået vakant siden 2009, fortæller formand for forslagskomiteen Duncan Thompson: “Vi har i flere år arbejdet på at opstille den rigtige person til posten som konferencelægleder. Vi har kigget efter én, der kan samle kirken; én, der er velset og som har taleret i en stor del af kirken. Det er vigtigt, at det er et menneske, der har menneskers tillid.” 

 

I kirkeordningen beskrives konferencelæglederens opgaver som den, der har særligt ansvar for at udvikle opmærksomheden på lægfolks rolle i kirkens liv, at øge deltagelsen af lægfolk i alle aspekter af årskonferencen og at opmuntre lægfolk til at tage del i kirkens tjeneste. Ting, som i en dansk kontekst kan virke selvfølgelige, men som det alligevel giver mening at lægge vægt på. Men en af de ting, som ikke er kendt er at lægfolket har deres egen samling. Ligesom præsterne samles uden lægfolk, kan lægfolket også samles uden præster. “Præster er nogle gange meget engagerede, og de kan snakke meget. Derfor kan det være en rigtig god ting for lægfolket også mødes uden præster,” fortæller biskop Christian Alsted i sin præsentation af rollen som lægleder til Landsmødet. 

 

"Bettina har et godt kendskab til det lokale arbejde og af Metodistkirkens arbejde i hele landet," understregede biskop Christian Alsted i sin præsentation af Bettina Pedersen ved højtidssessionen, hvor Bettina formelt blev indsat som konferencelægleder. "Nogen tror, at man får løn for at være konferencelægleder. Det gør man også, men først i himlen," fortsatte biskoppen til forsamlingens moro. "Det vi kan give dig nu er vores taknemmelighed, vores forbøn og vores støtte som leder af lægfolket i vores kirke. Du er en væsentlig leder, når det gælder kirkens åndelige udvikling, og hvordan vi udvikler os fremad. Derfor vil vi også i kabinettet invitere dig til at deltage i samtaler med os."

 

Konferencelæglederen har også mulighed for at deltage i Rådet for Ordineret Tjeneste ligesom konferencelæglederen deltager i ordinationsgudstjenesten, når der er ordination.

 

“Da vi igen i år skulle kigge rundt, tillod vi os så også at se på de, der allerede besidder poster på landsplan, og der faldt det meget naturligt at snakke med Bettina Pedersen om posten.” Duncan Thompson uddyber: “Bettina har i allerede længe udført en konferencelægleders opgaver gennem hendes medlemsskab af landsledelsen, hvor hun sidder som menigtmedlem. Hun er engageret og har været en stor hjælp og støtte for Hanne Urup særligt i den periode, hvor hun var konstitueret formand for landsledelsen. Vi vil gerne anerkende det Bettina allerede gør. Det er tydeligt at hun har en stor kærlighed for den del af Guds kirke, der er Metodistkirken.”  

 

Valgperioden løber i frem til 2020.

 

Læs interviewet med Bettina Pedersen her.

En højlydt tanke bliver til virkelighed


"Jeg er overvældet," sagde Bettina Pedersen efter sin indsættelse, "så jeg vil ikke sige andet end fortælle jer, hvad der står på pauseskærmen på min telefon: "God is working in you right now in ways you do not understand." Foto Anne Thompson

Konferencelægleder Bettina Pedersen

Interview af Anne Thompson

 

FAKTA: 

Bettina Pedersen, 50, bor på Bornholm med sin mand og deres datter på 16 år. Bettina er aktiv spejder, lægprædikant og med i menighedsrådet i Metodistkirken i Rønne. Til daglig arbejder hun med regnskab, økonomi og administration for Rønne  Kirkegård.

 

 

“Det startede vel nærmest som en højlydt tanke for mig ved Landsmødet 2016”, fortæller Bettina Pedersen, da jeg spørger hende om hendes valg til konferencelægleder. Hun uddyber: “Da der var valg sidste år, og det lev sagt at posten som konferencelægleder var vakant, gav jeg udtryk for, at det da også er ærgerligt, at vi ikke kunne vælg én til sådan en vigtig post. En ved bordet sagde så til mig, at hvis jeg havde det sådan, var det måske mig, der skulle stille op. Det lod jeg bare ligge.” 

 

Selvom Bettina lod opfordringen ligge, fornemmer jeg bag ordene, at hun alligevel tog den med sig i tankerne. I hvert fald så meget, at hun tænkte over hendes nuværende rolle i landsledelsen. 

“Jeg indså, at meget af det, jeg allerede påtager mig faldt godt i tråd med det, en konferencelægleder har til opgave, men at der også er ting jeg ville kunne løfte på en anden måde. Jeg vil ikke have en titel bare for at have en titel - jeg mener jo godt, man kan yde et stykke arbejde uden at skulle hedde noget særligt.” 

 

Rollen som konferencelægleder skal genopfindes - eller i hvert fald genopdages - i den danske sammenhæng. Der har ikke været en konferencelægleder siden 2009. Så hvilke tanker gør Bettina sig om rollen? 

 

“Jeg vil fortsat være praktisk gris og forlænget arm for Hanne Engbjerg, som formand for landsledelsen.” Derudover fortæller hun, at hun ønsker at skabe tættere kontakt til menighedsrådsformændende i de enkelte menigheder for på den måde at binde landsledelsen og menighedsrådene tættere sammen. “Landsledelsen er jo egentlig menighedernes. Men det er sjældent der er menigheder, der spiller ind med emner. Det synes jeg, er ærgerligt. For vi er jo ikke på den måde en topstyret kirke - det kan ligeså godt være menighederne, der sætter dagsordenen.” 

Jeg spørger Bettina hvilke håb hun gør sig for Metodistkirkens arbejde i Danmark. Hun holder en kort tankepause. “Jeg håber, der sker noget med vores vision og strategiplan. Det er målbare arbejdsredskaber, som kan trækkes direkte ned i menighederne - det håber jeg, vi kommer til at se.” 

 

“Jeg håber også, at vi ser revitalisering af eksisterende menigheder. Nu sidder jeg selv i en trængt menighed, og jeg håber, vi kan få ildsjælene frem i lyset. De er her, men jeg ville gerne, om vi også så dem.” 

 

Da jeg spørger hende, hvad der giver hende troen på, at det kan lade sig at gøre svarer hun med fasthed i stemme: “Jeg kan bedre lide tigerdyr frem for æseldyr” som en henvisning til dyrene fra historierne om Peter Plys, hvor æseldyret altid er sortseer og tigerdyret er optimist. “Jeg tror, vi skal turde lukke ting ned, for så at se dem åbne igen på den ny måde. Hvis vi blindt holder fast i at alt er ih og åh så godt går det kun i én retning, og det er ned ad. 

 

“Vi skal turde gøre nye ting. Men vi skal også være vedholdende. Vi er nødt til at være vedholdende, når vi har sat en retning. Som nu for eksempel med strategiplanen.

 

“Vel er det tungt. For det tager tid. Men jeg tror, at når vi står fast på vores grundværdier og tør tage andre ting fra, så er vi troværdige.”

 

Men hvad giver hende modet og udholdenheden til at blive ved med at tro på, at det kan lade sig at gøre? 

“Det er de små bønnesvar, der kommer hen ad vejen. Det, der lykkes. At en ny person er med på at prøve noget nyt.” Hun tænker sig om et øjeblik og fortsætter så i en tænksom tone: “ Vi er nødt til at turde bryde med gængse traditioner og spørge os selv om, hvad der gavner andre? Fordi vi er en frikirke har vi en gave i at vi ikke skal hænge os 100% i retorik eller ritualer. Vi kan være højtidelige men ligefremme. Vi behøver ikke være stive i formatet” Bettina Pedersen slutter med kraft i stemmen.  Det er tydeligt hun brænder for at Metodistkirken skal være en del af Guds plan for at møde mennesker på. Herfra ønskes alt godt i tjenesten som konferencelægleder!

 

Læs mere om posten som konferencelægleder her.