headerphoto

MBUF-styrelsen

Den nye MBUF styrelse sammen med det nyvalgte spejderråd. Foto Thomas Risager.

 

Styrelsen for (MBUF) Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund ser nu således ud: 

 

Formand Louise Aaen, der blev valgt i 2016, og næstformand Louise Gaardbo Hjort er fortsat i spidsen for styrelsens arbejde.  

 

I MU har fortsætter Andreas Morsbøl som formand, mens Daniel Steinvig overtager som næstformand efter Frederik Kofoed Marqversen. 

 

I MB er Christina Bjørn Thomsen trådt tilbage efter flere år som formand. Istedet er Anne Thompson blevet valgt som formand, mens Line Bertelsen er ny næstformand. En post, der har været vakant. 

 

I MS bliver tidligere næstformand Emil M. Marqversen formand efter Signe Just og får Jonas R. Hjørne som næstformand. 

 

I MM fortsætter Brit Bjerno som formand og Bjørn Thomsen som næstformand.

Den nye MBUF styrelse blev sammen med spejderrådet omsluttet af forbøn. Foto Thomas Risager.

Styrelsen er komplet for første gang i flere år

Louise Aaen, formand, siger om den nye styrelse: 

 

Styrelsen er nu komplet for første gang i flere år. Louise Aaen, formand, siger: “Vi glæder os til en komplet styrelse. Vi kommer til at købe lidt mere cola og guf, når der er styrelsesmøde. “ 

 

Mere alvorligt fortsætter hun: “Jeg er sikker på, at det vil give os en forstærket forbindelse til lokalforeningerne og til det arbejde, der udføres i arbejdsgrenene af de fantastiske frivillige, der er derude. At der sidder to på hver post giver bedre mulighed for sparring og samarbejde. Og så er det altså bare sjovere.”

 

Til spørgsmål om hvad det betyder, at så stor en del af styrelsen er ny-valgte, siger Louise Aaen: “Styrelsen er ny og ung hvert år - det skal den være, fordi vi kun vælges for 1 år af gangen, så i den forstand begynder vi forfra efter hvert delegeretmøde med forventningsafstemning.” 

 

De nyvalgte får indflydelse på, hvad de vil bruge deres kræfter og ressourcer på og vi går i fællesskab i gang med det arbejdsprogram, vi har vedtaget på landsmødet.” 

 

Netop i år er der vedtaget en strategiplan, som naturligt nok vil skabe fokus for noget af MBUFs arbejde. “Vi har en meget spændende strategiplan foran os - hvordan vi vil være kirke med hjerte, hoved og hænder for børn og unge og skabe disciple af jesus Kristus gennem vores aktiviteter og fællesskaber. Og vi arbejder målbevidst frem mod målet at blive 500 medlemmer under 30 allerede i 2020. Der er nok at gøre,” konkluderer formanden, før hun iler videre for at mødes med den nyvalgte styrelse for at beslutte første møde.

 

Herfra ønskes Guds velsignelse over den nye valgte styrelses arbejde det næste år! 

Tak til de, der stoppede: 

Signe Just er trådt tilbage som Landsleder for MS, men naturligvis ikke som spejder: “Signe er født grøn,” siger formand for MBUF Louise Aaen om Signe Just. “Hun har arbejdet utrætteligt på at arrangere sjove lejre. Skabt godt humør ved sit smil. Hun har budt ind med sine meningers mod. Så har hun startet LIW sammen med Ole Marqversen, indført jubilæumsstjerner og årets skulderklap.”

 

Hos MB stopper Christina Bjørn Thomsen som formand efter et år alene som MB’er i styrelsen. 

Om Christina siger MBUF formand Louise Aaen: “Christina er drevet af passion for det gode børneliv og for børnenes plads i kirkens fællesskab. Hun har kæmpet en brav kamp for at få samling på børnefamilier i København med kirkesjov og børnekirke, og sit engagement på MSA's familielejr. I styrelsen har hun udvist samme fightervilje og tro og begejstring over alt det vi kan, når vi går sammen. Christina kommer altid med en positiv indstilling, konstruktiv kritik og det skæve spørgsmål, der kan få noget nyt til at ske.”

 

MU siger tak for denne gang til Frederik Marqversen. “Frederik er dybt engageret lokalt i Århus med musik, spejder og unge. Han er altid med, når der er MU lejre og bidrager med godt humør og kloge kommentarer. Det lykkedes dog ikke for Frederik at få kalenderen til at nå sammen om alt det, han gerne vil være med til og derfor måtte han trække sig fra styrelsesarbejdet i løbet af året,” afslutter formand for MBUF Louise Aaen før hun iler videre med arbejdet på Landsmødet.