headerphoto

I indberetningen fra Metodistkirkens Verdensmission får du et overblik over de mange projekter, som Metodistkirken i Danmark på den eller anden måde er involveret. Det er bl.a.: 

Rejse til et børnehjem i Honduras, kontakt til asylcentre og flygtningearbejde i Danmark. I Congo er 38.000kr sendt til materiale til operationsstue, fejl- og underernærede småbørn får med i Mulungwishi området. 20.000 mennesker kan skaffe rent vand dagligt. Løn til en tekniker, der vedligeholde el- og vandinstallationerne i Mununu, Congo. 70 børn kan nu gå i skole i Congo. I Letland hjælper vi med løn til præster, sender tøj og ting, der uddeles efter behov - bl.a. til unge mødre, til fanger og deres familier. I januar 2017 deltog Metodistkirken i en indsamling til krigsofrene i Syrien gennem Folkekirkens Nødhjælp.

 

 

Indberetning fra Metodistkirkens Verdensmission

I det forgangne år har missionsrådet fortsat formidlet støtte til konkrete ulandsprojekter, hovesageligt i DR Congo og Letland. Samtidigt har rådet arbejdet videre på udviklingen af en vision for fremtidigt missionsengagement. Visionen indrammer 2 forskellige tanker: 

1. Vi vil fastholde en ”centralisering” af arbejdet i DR Congo og Letland primært omkring de projekter, som vi har støttet i flere år. Missionsrådet vil fortsætte med at formidle kontakt til projektområderne, orientere menighederne om projekternes status, samt opfordre menighederne til økonomisk bidrag eller sponsorering. Vi betragter det som yderst vigtigt at opretholde et ansvarsfuldt forhold mellem Den danske årskonference og arbejdet omkring projekter som Den Gode Forbindelse, Sundhedsklinikken og Bespisningsprojekt i Mulungwishi, Skolebørn i Congo, m.m. 

2. Vi vil stå som en inspirationskilde og samtalepartner for forsamlinger, der ønsker en ”decentralisering” af missionsengagement, dvs. at etablere selvstændige projekter drevet, som menigheden selv vælger. Arbejdet kan være i form af et udenlandsk projekt, f.eks. Solrøds indsats i forbindelse med et børnehjem i Honduras, eller indenlandsk mission, f.eks. kontakt til asylcentre og flygtningearbejde, eller etablering af en migrantmenighed. Missionsrådet vil være med til at give anerkendelse for disse og andre slags initiativer, der fremhæver en menigheds missionale identitet og udtryk, og er med til at gavne folk i nød. 


Projektkatalog 

For at kommunikere et bedre overblik over missionsrådets projekter såvel som at inspirere menighederne til at dele større ejerskab i projekterne, har rådet udarbejdet et projektkatalog, som klargør deres 

formål, virkning og økonomi. Vi vil opfordre alle arbejdsgrene og menigheder generelt i den kommende tid til at tilslutte sig konkret til et eller flere projekter med en erklæring om økonomisk støtte, også med forhåbning om, at der skabes nye relationer og en bredere forståelse af Guds nåde og kærlighed til alle mennesker. 


DR Congo

DR Congo 

Sundhedsklinikken i Mulungwishi 

I år kom der et opråb fra klinikkens personale efter der var opstået et akut behov for udstyr til operationsstuen, ink. operationstænger, suture, operationsbluser, m.m. Reaktionen var overvældende positiv. Der blev samlet ind til juleaften over kr. 38.000, gik også til fordel for klinikkens arbejde, hvor der foretages ca. 1 operation om dagen. Klinikken fortsætter med at skaffe en uundværlig tjeneste for mennesker i området. 

Bespisning i Mulungwishi 

Projektet fortsætter med at hjælpe de fejl- og underernærede småbørn i Mulungwishi området. 

Den gode forbindelse 

Siden projektet blev lanceret med etablering af el- og vandforsyning i Mulungwishi og nærliggende landsbyer, bliver der nu skaffet rent vand til dagligt for ca. 20.000 mennesker. Betydningen for bekæmpelsen af sygdom, øget sundhed for menneskene i området generelt, samt deres håb og tro på en bedre fremtid er uvurderlig. Projektet fortsætter med et fast bidrag til teknikernes løn, som sikrer vedligeholdelse af el- og vandinstallationerne i Mununu, Mulungwishi, Lukunki og Kyaba, samt en god drift generelt. Anders Flinck fortsætter med at rådgive teknikerne. 

Skolebørn 

Missionsrådet har tidligere givet 60 børn fra socialt udsatte familier fra Mulungwishi og nærliggende landsbyer mulighed for at gennemføre grundskolen. I år tog Jerusalemskirkens missionsgruppe hånd på projektet, som betyder at vi nu er i stand til at støtte 70 børn! På grund af omkostninger i forbindelse med en skolegang samt fattigdommen, der rammer mange familier i området, ville der ellers ikke være råd uden støtte udefra. Der er ca. 4000 børn i området, der har alderen til skolegang fra 0-6 år, men kun 2000 går i skole. Behovet er stort, og er stigende. 


Letland

Kontakt til Letland fortsætter i formen af, økonomisk støtte for Camp Wesley, Hope Center, præstelønninger og julehjælp. Frederikshavn menighed har igen gjort en stor indsats med at sende tøj, legetøj og andre sager, som blev uddelt efter behov. Resterende blev givet videre til fanger, som til gengæld formidlede dem videre som julegaver til deres børn. Fra Aarhus kommer der lamper og møbler, som sendes til Riga. Betaniaforeningen støtter med midler til præsteaflønning og forsikring. 

Vi er taknemmelige for vores partnerskab med Metodistkirken i Letland, og glæder os til et fortsat godt samarbejde omkring en række af missionsprojekter og venskabsbesøg.

Katastrofe indsamling 

I januar kom der en opfordring til alle menigheder om, en katastrofe indsamling til krigsofrene i Syrien. Beløbet blev sendt videre til Folkekirkens nødhjælp på vegne af Metodistkirken i Danmark. 


Mission i Danmark 

Historisk set har missionsrådets beskæftigelse handlet udlukkende om udenlandsk missionsarbejde. I den senere 

tid er der kommet en voksende erkendelse, at grænserne i en globaliseret verden ikke er så tydelige. Arbejdet blandt fattige og udsatte mennesker og formidling af Guds nåde og kærlighed har både en global og lokal karakter. Derfor er missionsrådet i gang med at udvikle en vision, der opfordrer menigheder til at betragte flygtningekontakt, arbejde blandt migranter, udvikling af tværkulturel kontakt, osv., som missionsprægede initiativer. 

Missionsrådet vil yde et stort tak til alle, som har støttet missionsarbejdet i det forgangne år. Engagementet har ytret sig på mange måder, både med økonomisk bidrag til faste projekter, praktiske arbejde, og i formen af nye initiativer, der har været med til at viderebringe Jesu kærlighed til mennesker nære og fjerne. Denne hjælp har stor betydning for vores venner i Congo, Letland og rundt omkring, og vi ser frem til at bygge på de gode forbindelse, der er blevet opbygget gennem årene. I lyset af de store udfordringer, der konfronterer os alle, både inden for og uden for landets grænser, vil behovet for en forstærket missional indsats kun vokse. Med Guds hjælp må vi alle være med til at give udtryk for Guds mission i verden gennem et forøget engagement. 

Mark Lewis, missionssekretær