headerphoto

Indberetninger til Landsmødet

På Landsmødet får du et indblik i de mange organisationer, råd og komiteer, der findes i Metodistkirken i Danmark. Hver især har skrevet en indberetning, som afleveres på Landsmødet om arbejdet i det forgangne år og om planer for det kommende år og visioner for fremtiden. 

Her kan du læse de største indberetninger, der er på dagsordenen. 

Indberetning fra Metodistkirkens ledelse

Metodistkirkens ledelsen bestående af landsledelsen og kabinettet (biskoppen og distriktsforstanderne) har skrevet en beretning med udgangspunkt i den strategiplan, der blev vedtaget si 2016. Den er praktisk og viser, at hos metodister hænger troen sammen med måden vi hver især lever på. Samtidig understreges den enkeltes potentiale for at være med til at gøre en forskel: 

"I enhver kristen er potentialet til et nyt trosfællesskab, det er en sandhed ikke fordi vi er gode og dygtige mennesker, men fordi Guds kærlighed er evig skabende."

Du finder indberetningen fra Metodistkirkens ledelse her.

Indberetning fra MBUF

Indberetningen fra MBUF (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund) består af fem dele: Èn fra formand og næstformand og én for hver af de fire arbejdsgrene; Børn, Unge, Spejder og Musik. 

Formandsberetning berører nogle af de overordnede udfordringer, beslutninger og glæder, der har været i det forløbne år: nye tilskudsregler, arbejdet med at få en bæredygtig økonomi, opprioritering af kommunikation og ansættelsen af 1års-arbejder på Idrætsefterskolen Lægården. Her bliver også præsenteret en ambitiøs udviklingsplan med vægt på at

"MBUF ikke er andet end et forbund af frivllige, der er begejstrede for arbejdet med børn og unge, spejder- og musikarbejde i Metodistirken."

Læs MBUFs indberetning her. Efter indberetninge finder du arbejdsprogrammet, som du også kan komme til her.

Indberetning fra Metodistkirkens Verdensmission

Indberetningen af Metodistkirkens Verdensmission giver et lille billede af alle de mennesker, der bliver berørt arbejdet fra Danmark. 

En ny udvikling er arbejdet med mission og hjælp, der i stadig stigende grad også sker inden for landets grænser. 

I indberetningen sker også en opfordring til den enkelte menighed og medlemmer at finde et projekt at engagere sig i på en særlig måde. Der er nok at vælge imellem. 

Du finder indberetningen fra Verdensmissionen her.


Indberetning fra Centralkonferencens Råd og Biskopskomiteen

Metodistkirkens internationale karakter kommer frem i denne indberetning og de dertilhørende ændringsforslag af Metodistkirkens grundlov. Her er også tre resolutioner, der giver udtryk for hvordan metodismen anser menneskers daglige gøren og laden som integreret med troen. Resolutionerne handler bl.a. om klimaforandringer og migration. 

Ved Landsmødet 2017 skal delegaterne til Metodistkirken tage stilling til ændringsforslagene til kirkens konstitution, da sådanne ændringer først kan træde i kraft i det øjeblik et flertal af hele verdens Metodistkirker stemmer for. 

Teksterne er på engelsk, men giver et fint indblik i hvor international en organisation Metodistkirken også er.

Du finder indberetningen her, lovforslagene her og resolutioner her.