headerphoto

Medarbejderhåndbog

Denne medarbejderhåndbog for præster i Metodistkirken i Danmark indeholder vilkår for ansættelse samt en række vejledninger vedrørende præsternes arbejds- og boligforhold.

Vejledningerne er udarbejdet af Kabinettet og drøftet i landsledelsen. Herefter er de forelagt præsterne som har kommenteret dem og foreslået forskellige ændring, endelig er retningslinierne vedtaget i landsledelsen. Såvel ansættelsesvilkår som vejledninger er gennemgået med en juridisk ekspert fra Dansk Handel og Service.

Det er vores håb, at medarbejderhåndbogen vil være en hjælp for både præster, pastoralkomiteer og menighedsråd i det daglige arbejde. 

Efterhånden som der bliver behov for supplerende vejledninger og revision af de nuværende vil der blive udgivet en ny udgave af medarbejder håndbogen.

Udover medarbejder håndbogen henviser vi til den til enhver tid gældende udgave af The Northern Europe Book of Discipline, samt til bogen “Tavshedpligt” udgivet af Metodistkirken i Norden og Baltikum 2003.

Metodistkirkens Landsledelse juni 2004 / april 2009