headerphoto

Børn

  Børn og unge er kirkens nutid og præger menighedens fællesskab med deres umiddelbare tilgang til Gud og mennesker - og de må gerne høres! I mange menigheder deltager børnene i en del af søndagens gudstjeneste. Men børn og unge har også andre behov og interesser end voksne. Derfor er det vigtigt for enhver metodistmenighed at nå børn og unge med særlige aktiviteter.

  I Metodistkirken kan man finde forskellige aktiviteter for børn og unge, men fælles for dem er, at det er Jesu kærlighed til børnene, der er grundideen bag arbejdet. De enkelte aktiviteter fungerer som en del af den lokale menigheds arbejde. 

  Børne- og ungdomsarbejdet er på landsplan samlet i MBUF, Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund. MBUF udgøres af fire forbund: Metodistkirkens Spejdere, Metodistkirkens Børnearbejde, Metodistkirkens Musikarbejde, Metodistkirkens Ungdomsforbund.

  Vision for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund, MBUF

  MBUF ønsker et arbejde som:

  • er inspireret af Gud
  • er præget af menneskelige relationer, nærværende ledelse og omsorg for den enkelte
  • har troværdige og entusiatiske ledere
  • har aktiviteter, som er relevante, stabile, udviklende og af høj kvalitet

  Vision for Metodistkirkens Børnearbejde, MB

  • At have et børnearbejde i alle menigheder, hvor der er engagerede ledere, der vil hjælpe børnene til at vokse i deres tro
  • At have et børnearbejde, hvor der er plads og overskud til alle børn
  • At have et børnearbejde, hvor der er udvikling og aktivitet i:
   • Myretuen
   • Søndagsskolen/Børnekirken 
   • Klubben
   • Børnekor/Børnegospel/Musikalsk Legestue

  Vision for Metodistkirkens Musikarbejde, MM

  • At vi har et musikarbejde, som udbreder det kristne budskab gennem sang og musik
  • At vi har et musikarbejde, som tilbyder støtte til uddannelse, udvikling og inspiration

  Vision for Metodistkirkens Spejderarbejde, MS

  • At der er et spejderarbejde i alle menigheder med glade børn og unge, der elsker at være spejdere 
  • At vi har et spejderarbejde, hvor børn og unge lytter til Guds ord, er hensynsfulde og hjælpsomme, er til at stole på, værner om naturen, tager medansvar for hjem, menighed og samfund, lytter til andres mening og selv tager standpunkt.
  • At vi har et spejderarbejde, hvor lederne har et gensidigt, givende og udviklende fællesskab

  Vision for Metodistkirkens Ungdomsarbejde, MU

  • At have et teenage-/ungdomsarbejde i alle menigheder og på landsplan, der opbygger og inspirerer unge til oplevelser sammen med Gud
  • At teenage-/ungdomsarbejdet bliver synlig både på landsplan og i lokalklubberne