headerphoto

 

Forandring fryder - og MBUF er i fuld gang.

På MBUF's årlige delegeretmøde i 2008 blev der for alvor sat fokus på forandring. På mødet, hvor alle lokalforeninger deltog, blev der i fællesskab udarbejdet visioner udfra spørgsmålet: "Hvor er MBUF om 5 år?"

Med baggrund i dette søsatte MBUF Styrelsen i 2008/2009, med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, et organisationsudviklingsprojekt, som er styret af en projektleder og projektkoordinator, samt en styregruppe. Projektet er bla. udmundet i en rapport, som kan downloades her på siden. 

Organisationsudviklingsprojektet har overordnet til formål, at flere børn og unge (under 30 år) oplever, at det giver mening at blive den del og engagere sig i MBUF's arbejde, og at MBUF i højere grad bliver en relevant kirkelig ramme for en større gruppe unge. Det sker naturligvis ikke fra den en dag til den anden! For at der kan lykkes, er der sat fokus på at skabe en velkvalificeret og ikke mindst lokalforankret udviklingsproces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 16.-17. april 2010 mødtes 25 personer fra 7 forskellige menigheder til inspirationsdøgn i Frederica. Formålet var at kickstarte MBUF's forandringsproces og give ord og anbefalinger fra rapporten ben at gå på.

Inspirationsdøgnet blev faciliteret af organisationskonsulent Thomas Kirkeskov fra Dansk Ungdoms Fællesråd samt projektleder Jane S. Hansen og projektkoordinator Anne Kaehne. 

Det blev til 24 timer fyldt med tanker, undervisning, gruppearbejde, nye vinkler og ideer, grin, diskussioner og selvreflektion.