Påskelejr i Danmark – en nordmand fortæller

Skrevet af Tonje Iversen til menighedsbladet i Porsgrunn:

Jeg elsker at møde nye mennesker, særlig på lejr og specielt unge metodister. Jeg har vært på Mbus (det norske børne- og ungdomsforbund, red) lejre siden jeg var lille.

Så da jeg fik at vide at der blev planlagt påskelejr, blev jeg vældig glad, fordi jeg synes to lejre om året er for lidt. Da lejren skulle være i Danmark, lød det vældig spændende. Desværre var der ikke så mange af dem jeg plejer at tage på lejr komme med, men jeg klarede at tage med sammen min bedste lejrveninde, Anna fra Bergen.

Vi var en god gruppe – lidt over 30 med deltagere og ledere. Fra Norge var vi 7 deltagere sammen med vores fantastiske leder Stephanie Buadu.

Som sædvanlig på lejr gik første aften ud på at lære hinanden at kende, og på denne lejr måtte vi også øve os på at forstå hinandens sprog. De andre dage indeholdt meget forskellig som morgenmøde, lovsang, andagt, aktiviteter, underholdning, badning, is-spising og gruppesamtaler. Temaet for lejren var «Greater Together». Vi havde tre ord som vi fokuserede på: Splittelse, engagement og sammenhold. Lejrpræsten snakkede meget om dette, og når vi arbejdede i grupper diskuterede vi omkring disse tre ordene.

Vi fik uddelt et hæfte med Metodistkirkens sociale principper, hvor det står meget, som vi ikke havde tænkt på, at vores kirke mente noget om. En af opgaverne var at vælge principper vi kunne lide, nogen, vi ville ændre og nogen vi ville fjerne eller noget nyt vi ville lægge til. Vi fik også en filmopgave, hvor vi fra Norge lavede film om, at alle er Guds børn. Fredag var det festmiddag med tre retter og underholdning.

Påskeaften havde vi sanseberetning om påskefortællingen. Her fik vi bind for øjnene før en leder førte os gennem en gang, mens hun læste påskefortællingen for os. De andre ledere lavede lyde, som gjorde at vi skulle bruge vores sanserne, mens vi hørte påskefortællingen. Det var en rigtig underlig oplevelse, men vældig fin også. Bagefter hørte vi på lovsang, bad for hinanden og tændte lys.

Mødet og fællesskabet med de unge metodister fra Danmark var jo ikke helt nyt, eftersom jeg er vant til at tage på lejr og møde metodister, men det var jo lidt nyt siden deres sprog er anderledes. Så der gik meget tid med at lære om landet og hinandens sprog. Jeg syntes det var vældig sjovt, og efterhånden som vi lærte hinanden at kende, var det ikke helt så svært at snakke med dem. Det var også vældig spænnende at høre lidt om hvordan det er at være metodist i Danmark. Det var et vældig fint fælleskap, og jeg fik mange nye venner. Jeg vil gerne på påskelejr igen næste år, og vil anbefale det til alle.

Mere indhold

Indsamling til kirken i Letland

Landsmødet 2018 besluttede, at Metodistkirken i Danmark skal samle ind til støtte for de baltiske præsters lønforhold. Nu er der imidlertidig sket det, at kirken i Letland har fået alvorlige likviditetsproblemer bl.a. fordi støtter fra Amerika ikke har givet  samme omfang som tidligere. Derfor har biskop Christian Alsted bedt landsledelsen i Danmark om at støtte vore venner i Letland med en gave. 

Herunder finder du formand for landsledelsen Hanne Engbjergs brev til Metodistkirkens menigheder: 

Holstebro, den 11. januar 2019

Til Metodistkirkens menigheder!

Kære venner!

Landsmødet 2018 besluttede i lighed med tidligere, at vi en søndag i februar indsamler en kollekt til støtte for de baltiske præsters lønforhold. Da vi fra dansk side har de tætteste relationer til Me­todistkirken i Letland, har vi omtalt indsamlingen som støtte til de lettiske præsters løn.

Nu har biskop Christian Alsted i et opråb til kirkens Landsledelse sendt os en opfordring til, at vi fra Meto­dist­­­kirken i Danmark med et ekstraordinært engangstilskud hjælper vore venner i Letland i en økonomisk svær situation pga. alvorlige likviditetsproblemer.

Metodistkirken i Letland har i forhold til tidligere år modtaget mærkbart færre donationer fra enkeltpersoner og me­nigheder i USA i 2018. Desuden har man i Letland aftalt forøgelse af et par præstestillinger, som der ikke har været råd til.

Metodistkirken i Letland har besluttet reducere de præstelige ansættelser med ca. 15%. De vil indføre et iligningssystem / medlemskontingent til deres Hovedkasse, som vi indbringe et beløb svarende til 2 fuldtidsstillinger. Alle metodistpræster betaler i forvejen tiende af deres relativt lille løn, som i forvejen ikke kan følge med prisudvik­lingen i landet.

Fra Danmark sender Betaniaforeningen et årligt tilskud på ca. 100.000 kr. Det anvendes som aftalt til syge- & sundhedsforsikring og tilskud til præstelønnen. I lyset af den vanskelige situation, har Betaniaforeningen besluttet at give et ekstraordinært tilskud på 10.000 €, hvilket vi er meget glade for.

Den vanskelige økonomiske situation berører naturligvis os alle i Landsledelsen. Det letteste ville være at overføre et beløb fra kirkens Hovedkasse. Landsledelsen ønsker at give alle danske meto­dister muligheden for at vise vore venner i Metodistkirken i Letland, at fæl­les­skabet med dem er mere end ord, det giver sig også udtryk i en generøs gave.  

Der er brug for et engangstilskud på ca. 75.000 kr.

”Metodistkirkens i Letland gør et enestående arbejde med ganske få midler. Der er en god udvikling i kirken – menighederne har et omfattende socialt arbejde, de har et godt arbejde med børn og unge, vi har unge dedikerede og dygtige præster,og der er et rigt åndeligt liv. Hovedparten af kirkens medlemmer tilhører den fattige del af befolkningen, og selvom den økonomiske udvikling i landet er positiv, har kirken svært ved at følge med den generelle lønudvikling. Ledelsen er meget ansvarlig og arbejder på at skabe en stabil og fremtidssikret økonomi, men lige nu er de i en vanskelig situation – og vi har mulighed for at række dem en hjælpende hånd.” siger Christian Alsted

Vi opfordrer menighedsrådene til at sprede opråbet fra vores biskop Christian ud i alle kroge af hele menigheden. Lad gerne indsamlingen foregå i en hel måned og benyt alle gode ideer til, at vi i fællesskab får indsamlet en virkelig generøs gave!

Vi beder om, at indsamlingen overføres til Hovedkassen medio marts.

På Landsledelsens vegne

Hanne Engbjerg

Mere indhold