Memorandum 1359 – afvist med fire ord

I december 2017 appelerede Landsledelsen af Metodistkirken i Danmark vurderingen af en petition, som det juridiske råd i slutningen af oktober afslog at besvare. Den appel er nu blevet besvaret med fire ord: “Appel afvist. Forespørgsmål afvist”.

Dermed er der ikke flere muligheder for at fremme det forslag, som den danske årskonference 2017 fremsatte, der ville have afprøvet, hvorvidt ordene om, at metodistkirken anser homoseksualitet som værende imod kristen lære, er gældende i kirkeordningen. 

The United Methodist Church (UMC), som metodistkirken i Danmark er en del af, befinder sig i en vanskelig situation forud for en ekstraordinær generalkonference i 2019. Her bliver spørgsmålet om synet på homoseksualitet og bibelforståelse afgørende for kirkens måde at være sammen på afgørende. 

Læs biskop Christian Alsteds beskrivelse af muligheder for kirken

Svaret fra det juridiske råd er derfor ikke overraskende. Det juridiske års er presset forud for konferencen, hvor alle spørgsmål, der har med synet på menneskets seksualitet kan være vanskelige at navigere. 

Ikke desto mindre siger distriktsforstander Jørgen Thaarup, som fremsatte petitionen på Landsmødet i 2017: “Det er trist, at de kan svare uden begrundelse.”  

Læs “Danmark forsøger at bevare kirkens enhed”

Påstanden i den danske henvendelse til juridisk råd er, at ordene i kirkeordningen om homoseksualitet i § 161.G strider imod kirkens dogmatik og konstitution, og derfor godt kan slettes. 

UMC verden over venter nu på at Biskoprådet kommer med sit endelige forslag til behandling på konferencen i 2019, som ventes fremlagt d. 8. juli. Spørgsmålet er, om biskopsrådet vil foreslå at ordene i § 161.G slettes – og om de kan det, når Juridisk Råd ikke har taget stilling til, om de er i strid med konstitutionen eller ej.

“Jeg er ikke i tvivl om, at sagen, som Danmark har rejst, har haft betydning i den store debat, for der er mange, der har fået øjnene op for den problematik, vores forslag og appel har tydeliggjort,” siger distriktsforstander Jørgen Thaarup afslutningsvist.

Se svaret fra Juridisk Råd:
Memorandum 1359

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.

Mere indhold

Thomas Risager 50 år