Én tro, én dåb, én nåde: Fejring af aftalen mellem Den Danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark

Søndag d. 4. marts fejredes aftalen “Én tro, én dåb, én nåde” mellem Den Danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark ved en offentlig gudstjeneste i Strandby Metodistkirke. Her blev aftale underskrevet af Mogens S. Mogensen, formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Hanne Engbjerg, formand for Metodistkirkens Landsledelse, biskop i Folkekirken Henning Toft Bro og biskop i Metodistkirken Christian Alsted.  

Det er ikke så lidt af en økumenisk begivenhed, når folkekirken og Metodistkirken i begyndelsen af marts underskriver den første samarbejdsaftale mellem to kirker i Danmark. For første gang indgår to kirker i Danmark en samarbejdsaftale.

Om aftalen siger biskop Christian Alsted: “På trods af mange års gode relationer mellem de to kirker har læresamtalerne op til samarbejdsaftalen imidlertid ikke været tandløse bekræftelser af, ”hvor enige vi er”, tværtimod har vi gået til biddet og talt dybtgående om væsentlige emner som retfærdiggørelse, dåb og medlemsskab, nadver, embedssyn og kirkesyn. Drøftelserne har vist, at der er en række væsentlige opfattelser, de to kirker er enige om, samtidig med at opfattelserne også deler sig på nogle områder. Vi har dog ikke fundet, at forskellene er forstyrrende for den gensidige anerkendelse, snarere kan de ses som forskellige betoninger inden for den samme grundforståelse.” 

Læs hele Christian Alsteds indlæg på kristendom.dk her 

Teologiprofessor og dr.teol. Kurt E. Larsen siger om samarbejdet: “Man har ikke tidligere set en aftale af den slags. Det må tolkes som udtryk for, at der er en positiv holdning til kristne fra andre kirkesamfund. Måske har den voksende økumeniske interesse noget at gøre med det multireligiøse samfund, idet forskellen mellem kristne kirker kommer til at virke mindre, når man sammenligner med islam og andre religioner.”

Læs hele Kurt E. Larsens analyse her.

Billederne fra gudstjenesten er taget af Lars Horn, Baghuset for Aalborg Stift.

Filmen er taget af Bettina Pedersen til Metodistkirken.dk.

Aftalen i hele dens længde kan læses her: Én tro, én dåb, én nåde: Aftale mellem folkekirken og Metodistkirken

Du kan se flere billeder fra dagen på Strandby Metodistkirkens hjemmeside.

Fakta

Den Danske Folkekirke og Metodistkirken har i en årrække holdt samtaler med det formål at undersøge forskelle og ligheder i de to kirkeretninger. Samtalerne er mundet ud i en såkaldt bilateral aftale, der betyder at kirkerne anerkender hinanden fuldt ud som kirker. Aftalen er den første af sin slags i Danmark.

Aftale betyder bla. at Den Danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark anerkender forståelsen af tro, dåb og nadver hos hinanden.

Begge kirker er i forvejen tilsluttet Leuenberg Konkordien (en økumenisk fællesskabsaftale, red.). Metodistkirken siden 1994 og Folkekirken siden 2001. De er dermed begge en del af Kirkefællesskabet af Reformatoriske Kirker i Europa.

Aftalen mellem Den Danske Folkekirke og Metodistkirken bliver fejret og underskrevet ved gudstjenester i Metodistkirken i Strandby søndag d. 4. marts 2018 kl. 10.00 og i Domkirken i København søndag d. 11. marts 2018 kl. 10.00.