Vejen frem – fra en dansk synsvinkel

Metodistkirken.dk spurgte distriktsforstander Jørgen Thaarup og Thomas Risager, om hvordan fremtiden måske ser ud med de to modeller, som biskoppernes råd netop har fået fremlagt.

Distriktsforstander Jørgen Thaarup forklarer: “De to mulige modeller, som er fremlagt er måske ikke det endelige. Det er resultatet efter det sidste møde mellem A Way Forward og Biskopsrådet. A Way Forward får en mulighed endnu for at revidere deres rapport til Biskopsrådet, og Biskopsrådet skal endeligt afgøre, om de vil fremlægge to eller kun en model for Generalkonferencen.”

“Men, begge modeller lægger op til, at beslutning om LGBQ kan træffes på regionalt niveau. Og begge modeller lægger op til, at holde kirken forenet på trods af forskellige holdninger i kirken. De mest ultra-konservative må beslutte sig, om de kan acceptere at være med i en kirke, hvor der er andre opfattelser. Ligeledes de mest ultra-liberale, som forlanger, at alle dele af kirken skal acceptere LGBQ personer i alle funktioner.”

“Det er lighederne i de to modeller. Forskellen består i hvordan kirken kan organiseres, så der kan være plads til forskellige holdninger. Den ene model går efter en almen og generel fleksibilitet i struktur og holdning så der i samme årskonference kan være menigheder, som tænker forskelligt, ligeledes præster. Den anden model lægger op til en struktur, hvor der skal være ensretning og fælles forståelse i hver af to strukturer. For USA er det en spændende tanke, at der er tænkt tre strukturer, som dækker det samme geografiske område, hele USA, som er forskellig i teologi og grad af åbenhed for LGBQ mennesker. Det har været praktiseret før i USA på spørgsmålet om afro-amerikaneres plads i kirken. Der var engang en jurisdiktions konference, som dækkede samme område, som alle de andre jurisdiktioner, og heri var kun sorte kirker samlet.”

Men hvad med organiseringen i Europa? Hvordan vil en eventuel omstrukturering af United Methodist Church se ud i Europa?

“For Europa er det ikke klart, om de konservative i østeuropa og Rusland kan acceptere at have en biskop som samtidig er biskop i et land, hvor LGBQ personer har adgang til alle funktioner i kirken. Hvis ikke, må biskopsområderne i Europa organiseres så de følger grænserne for accept af LGBQ mennesker. Det vil betyde, at der vil være et biskopsområde for Baltikum, Rusland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og landene på Balkan. Desuden vil der være to biskopsområder, som dækker Norge, Danmark, Tyskland og Schweiz. Finland kommer i klemme.”

“Men det er alt for tidligt at sige, om det går i den retning”, understreger Jørgen Thaarup.

“Hvis det er de to modeller, der er på bordet, så vil den store diskussion gå på:
Hvor stor en del af kirken vil forlade kirken fordi der bliver åbnet for regionale løsninger?

Hvor stor en del at kirken vil forlade kirken fordi de ikke kan acceptere, at ikke deres egen opfattelse bliver gældende overalt? Det tab vil være en realitet, også i Europa, mest eller måske overvejende i Østeuropa.”

Ved Metodistkirkens Landsmøde d. 31.-3. juni 2018 vil den endelige rapport fra kommissionen A Way Forward blive fremlagt. Den endelige beslutning om United Methodist Churchs vej frem bliver truffet på en ekstra ordinær Generalkonference i 2019.