Indsamling til støtte af kirkens arbejde i baltikum

I februar samler Metodistkirken i Danmark ind til lønninger af de baltiske præster, her i blandt præsterne, der er ansat i Metodistkirken i Letland. Det sker fordi kirken i de baltiske lande stadig er ganske fattig, men samtidig vokser. Her er brug for løn til præsterne, så de kan arbejde uden at spekulerer over, at de også skal have råd til mad til deres familier.

Du kan støtte den baltiske kirke ved at indbetale penge på Mobile Pay: 49089

Husk at angive, at pengene er til ”Baltiske præster”

Lave lønninger hindrer kirkens vækst
Metodistkirken i de baltiske lande vokser. Dét har været kendetegnet siden murens fald i 1989. Derfor er der brug for kræfter til at tage sig af de voksende menigheder og til at lede arbejdet, som allerede findes. Imidlertid er det ikke muligt for de, der er sat til side til præstetjenesten, helt og holdent at koncentrere sig om kirkens arbejde og udvikling. Lønningerne, som kirken er i stand til at bære, er så lave, at det er nødvendigt også at arbejde ved siden af.

I Letland fortæller Jolanta Bandere, der er kirkens nationale kasserer, at der ud af kirkens 14 præster kun er 4 ansat på fuld tid. Den, der tjener mest af disse får €507 udbetalt om måneden – det svarer til ca. 3770 kr. Den gennemsnitlige løn i Letland er ellers steget til €900/kr.6700.

I Estland er billedet det samme. Her bor de fleste præster i eget hus eller lejlighed. Sådan har det været tilbage fra Sovjet tiden, fortæller Taavi Hollmann. Kun tre præster har bolig i forbindelse med kirken. Udgiften til bolig skal derfor tages ud af den i forvejen lave løn.

Det betyder, at præsterne er nødt til at finde indkomst andre steder – samtidig med at de står i voksende menigheder med behov for støtte, undervisning og udvikling fra præsten

Taavi Hollmann fra Estland fortæller desuden, at 36% af menighederne får penge til præstens løn fra den centrale fond, som er den Metodistkirken i Danmark samler ind til. Fonden giver €168 / kr.1250 i støtte til lønnen for en ordineret ældste mens en lokal pastor får et tilskud på €134,4/kr.997. Hertil kommer indbetaling til sygesikring og pension. Det er nødvendigt for disse præster at arbejde deltids og ikke mindst have arbejde ved siden af.

Læs også Jeg har lovet Gud at tage til Letland

Støt kirken i Baltikum

Metodistkirkens menigheder i Danmark indsamler i februar penge til støtte af den baltiske fond til støtte for Metodistkirkens væsentlige arbejde med udvikling og etablering af kirken i de baltiske land.

Du kan støtte den baltiske kirke ved at indbetale penge på Mobile Pay: 49089

Husk at angive, at pengene er til ”Baltiske præster”