Plads til fleksibilitet forventes

Kommisionen “on a Way Forwards” mødtes endnu i en gang den forgangne uge, og nærmer sig slutningen af sit arbejde med at komme med forslag til, hvordan The United Methodist Church​, som Metodistkirken i Danmark​ er en del af, kan komme igennem konflikten omkring menneskets seksualitet.Fokus for dette møde var særligt, hvordan konferencerne uden for Amerika vil være en del af de mulige strukturelle modeller, som kommissionen arbejder med.

“Vi er en global kirke og enhver beslutning vi træffer skal ses i den sammenhæng”, siger biskop Yemba da han delte en rapport om central konferencerne. “Mens The United Methodist Church fortsætter kampen for at finde en vej igennem det brændende emne om menneskets seksualitet, må vi fortsat bruge vores kollektive visdom som et fællesskab for at skabe den plads og fleksibilitet, som skal til for at tillade de forskellige central konferencer fortsat at arbejde sammen om at opnå vores fælles missionale opgave.”

Derudover sagde biskop Yemba: “Mange United Methodists udenfor Amerika vil gerne have at deres kontekst bliver taget med i betragtningen for alvor. Uanset hvilken model biskoppernes råd ender med at anbefale til General Konferencen er det en forventning, at den sådan anbefaling kommer til at give plads til at fokusere på det, der forener os og ikke på det, der adskiller os, såvel som hvad vi kan sige sammen om grundlæggende principper om menneskets seksualitet i lyset af evangeliet.”

Læs hele pressemeddelelsen om mødet her (på engelsk)

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.