MS nytårsappel 2017/2018

Når vi i vores hverdag støder på en indsamler på strøget eller ser en ny reklame for at støtte fattige, er det ofte ensbetydende med et ønske om at du skal have penge op af lommen. ”30 af dine kroner, kan redde dette dyr fra at uddø” eller ”Vi samler underskrifter ind mod tortur”. Alt dette er jo gode sager, som kræver opmærksomhed. Alt for mange mennesker har dog glemt det fire sekunder efter, uanset om de donnerede eller blot gik forbi. Nogle mennesker ser deres 20kr. donation som et fiks for deres samvittighed, så de med ro i maven kan tage en ekstra fredagsøl.

Som spejdere søger vi det hele menneske. Et menneske der tager ansvar i samfundet og for vores medmennesker, men stadig er tro mod sig selv. Dette er enormt vigtige pointer, men de kan være svære at balance. For når man bliver spurgt på gaden om man vil donere 50kr. til Røde Kors, er der ikke mange mennesker i Danmark, der ikke har 50kr. de ville kunne prioritere at donere. Vi er alle stillet overfor valget om at gøre noget for andre på bekostning af os selv. Denne balance er enormt svær, for hvor meget kan du give?

I Lukasevangeliget kaptiel 3, snakker Johannes Døberen med forskellige folk om, hvad det vil sige at have troen inde på livet:
v10 Skarerne spurgte ham: »Hvad skal vi da gøre?« v11 Han svarede: »Den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså.« v12 Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham: »Mester, hvad skal vi gøre?« v13 Han svarede dem: »Opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer.« v14 Også nogle soldater spurgte: »Hvad skal så vi gøre?« Og til dem sagde han: »Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn.«

Den, der har to kjortler, skal dele. Ikke én, men to!
Vi skal altså give af overflod, men ikke selv ende uden kjortel. Spejderarbejdet er for mange af os, vores måde at give tilbage på. At bruge tid, energi og penge på at skabe oplevelser og læring for andre er vores måde at dele af overfloden på. Her er det dog enormt vigtigt ikke at give mere end den kjortel man har i overskud. Det er ikke nogen hemmelighed at vores arbejde til tiden kan trække tænder ud, fordi vi brænder for hvad vi laver og ønsker det bedste resultat.
Men husk nu at passe på jer selv i arbejdet!

Vi giver alt hvad vi kan for at skabe liv og glade dage for mennesker, unge som gamle, og kan på den måde efterlade vores verden en smule bedre end da vi fandt den!

I ønskes alle et godt nytår med ønsker om at vi i fællesskab, landet over, må hjælpes gennem de udfordringer vi står overfor og huske at båndet bare er stærkere med højre over venstre.

Med spejderhilser Jonas og Emil