På vej som pilgrim, fremmed og flygtning

Årets bedeuge 2018 tager udgangspunkt i en dyb, bibelsk sandhed: Som kristne er vi fremmede i denne verden, vi er pilgrimme på gennemrejse, men denne verden er ikke vores hjem. Vi er på vej mod vores endelige destination: Guds evige rige.

Bedeugen, der arrangeres af Evangelisk Alliance Danmark, udgiver hvert år en folder med materiale og bønner til ugen. Den er nu klar og kan findes her.

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance, fortæller om emnet “På vej som pilgrim, fremmed og flygtning”: “Fordi vi selv er fremmede i verden, kan vi identificere os med de fremmede. Det gælder både de mange migranter og flygtninge, der kommer til vores land, men også alle de ensomme mennesker, som findes i vores lokale samfund.”

“Som pilgrimme i verden skal vi kende og videregive det, vi har set og hørt om, hvad Gud har gjort. Vi skal både gennem ord og livsstil forkynde, at Gud i Kristus forligte verden med sig selv, at Guds rige er kommet gennem Jesu død og opstandelse.”

Bedeugen 2018 finder sted d. 7.-14. januar.