Folkemødet 2017

Folkemødet 2017 på Bornholm finder sted d. 15.-18. juni. Metodistkirken i Rønne deltager ligesom tidligere år i det store arrangement.

Danske Kirkers Råd er medarrangører af det økumeniske telt ”Mellem Himmel og Jord”, hvor flere spændende debatter og programmer skal foregå. Danske Kirkers Råd har bl.a. temaer som ”Er Danmark et kristent land?” og ”Er næstekærlighed til forhandling?” på tapetet.

Dansk Missionsråd stiller spørgsmålet, hvorvidt den danske blasfemilovgivning beskytter de troende? Her er lagt op til debat om dansk blasfemilovgivning og tros og religionsfrihed.

Endelig inviterer KIT (Kirkernes Integrations Tjeneste) til debat med overskriften ”Illegal immigrant eller værdigt trængende” med udgangspunkt i den diskussion, der kom efter TV2s dokumentar ”Illegal i Danmark”. Debatten stiller spørgsmålet, hvordan vi som enkeltpersoner og kirker skal forholde os til udlændinge i nød. Er man forpligtet til at sikre sig, at et menneske har lovligt ophold i landen før man hjælper – som enkeltperson, som kirke eller organisation?

Se hele programmet for ”Mellem Himmel og Jord” her.

Debatprogrammerne fra ”Mellem Himmel og Jord” teltet live streames her.

Folkekirken deltager også med et telt på Folkemødet, hvor de bl.a. inviterer til samtale og workshop om 95 teser om familien, ligesom de ved et andet arrangement spørger, hvorfor skam er vendt tilbage som et tema. Derudover er Folkekirken værter for et debatmøde om, hvorfor religion er farlig.