Pressemeddelse efter præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af Paris-klimaaftalen.

Washington, D.C. (2. juni 2017) Beslutningen truffet af præsident Donald Trump om at trække USA ud af Paris-klimaaftalen er ikke blot nedslående, men sætter også Guds skaberværk under større pres. Som biskopper i The United Methodist Church (UMC) udsender vi denne pressemeddelelse i et forsvar for skaberværket. Det er vores ansvar at drage omsorg for den planet vi lever på, denne smukke gave fra Gud, skaberen af alle synlige og usynlige ting.

Salme 115 minder os om at ’Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene.’ Det er nedslående at vi mennesker har misbrugt Guds storartede gave til bristepunktet. Vi tror, at Gud har givet ansvaret for at drage omsorg for planeten til os alle, og at vi derfor ikke kan forblive stille, når menneskers laden-stå-til, selviskhed og stolthed truer med at skade planeten yderligere.

Præsident Trumps beslutning bedrøver os, og vi beder derfor USAs ledelse genoverveje beslutningen. Vi tror, at hvis ikke denne beslutning bliver overvejet endnu en gang, kan det medføre en forværring for denne planet, der i forvejen er udpint af overforbrug og vores misbrug af resourcer. Beslutningen isolerer ydermere USA fra nødvendige og essentielle samtaler og forhandlinger om klima og energi.

Vi opfordrer præsident Trump til igen at tilslutte sig den indsats næsten 200 landes frivilligt har tilsluttet sig om at reducere deres CO2-udslip.

Som metodister i UMC har vi længe støttet handlinger, der adresserer den eksisterende og voksende trussel, som klimaforandringer udgør. Vores sociale principper erklærer: ’Vi støtter derfor indsatser fra alle regeringer til at gøre reduktion af udslip af drivhus gasser obligatorisk.’ (United Methodist, De sociale principper, ¶160.D)

Som kristne må vi stå sammen med vores medmennesker over hele verden ved både at adressere effekten og det, der forårsager klima ændringer. Bibelen informerer os at ‘Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.’ (Esajas 24:4-5)

Vi er særligt foruroligede, fordi mange af vore medlemmer i den globale kirke lever i kystområder, som er særligt udsatte overfor klimaændringer. Vi ser Gud’s skaberværk sukke i smerte (Romerbrevet 8:22), når vi ser den udbredte effekt af globale klimaændringer. Disse ændringer øver størst påvirkning på individder og nationer, der bærer mindst ansvar for udviklingen af udslip. ‘Vi støtter derfor alle regeringer i at forlange obligatoriske reduceringer af drivhusgasser og kalder invividder, menigheder, forretninger, industrier og samfund til at reducere deres udslip.’ (De sociale principper, ¶160.D)

The United Methodist Church vil fortsat kalde på modig ledelse og være fortalere for handlinger funderet i retfærdighed og bæredygtighed.

Vi går sammen med andre globale og religiøse ledere om at kalde på en bred respons til klimaændringer. Ved at drage omsorg for Guds folk og Guds planet tilbyder vi os selv som redskaber af Guds fornyende Ånd i verden ved at kalde på social og milømæssig hellighed. Vi vil gøre dette ved at udfordre dem, hvis politikker og handlinger undser de fattige, udnytter de svage og skader miljøet.

Biskop Bruce R. Ough,

Formand for Biskoppernes Råd

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopsrådet udøver tilsyn og leder kirken i dens mission.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

I dette tilfælde har Det Juridiske Råd på anmodning forholdt sig til beslutninger truffet i en Jurisdiktionalkonference.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.